Hvordan benyttes pakkeforløb?

Skal de studerende ud i et samlet forløb, der dækker over flere praktikperioder, er det muligt at benytte sig af pakkeforløb.

Pakkeforløb fungere i sin essence ved, at man har ét primær forløb, med op til flere sekundære forløb tilknyttet sig.

Visse ting skal derfor være på plads inden man kan benytte pakkeforløb:

  • Alle forløb, der skal med i pakken, skal være oprettet som praktikforløbsskabeloner.
  • Alle pladser på forløb, forekommende efter primærforløbet (ofte det først forekommende forløb), skal være oprettet og frigivet til UC i Praktikportalen.
  • De studerende skal på deres uddannelsesplan, have tilknytttet alle forløb i pakkeforløbet.

OBS: Følgende vejledning bygger på, at de sekundære forløb er oprettet og pladserne frigivet til fordeling. Er dette ikke tilfældet, kan denne vejledning benyttes til at oprette de sekundære forløb og denne vejledning for at oprette pladserne.

Oprettelse/redigering af primærforløbet

Oprettelse/redigering af primærforløbet
  1. I menuen til venstre, vælges "Uddannelse".
  2. Derefter vælges "Praktikforløbsskabeloner".
  1. Vælg din uddannelse.
  2. Herefter vælges det passende praktikforløb, eller der oprettes en ny.

Du bliver nu præsenteret for et nyt billede, hvor du kan redigere i opsætningen ad det valgte forløb.

5. Tryk på fanen "praktikpladsfordeling".

6. Under "Opsætning af mulighed for praktikforløbspakke", vælges de tidligere oprettede sekundære forløb.

7. Tilføj ved at klikke "Tilføj og gem".

Der skal herefter oprettes primærpladser til pakkeforløbet.

Opret pladser til primærforløbet

Fremgangsmåden for at oprette primærpladser, fungerer næsten som når man opretter pladser til forløb uden pakkeforløb. Dog afviger den, når man har oprettet pladsen og den er gået i kladdetilstand.

Der vil ud fra det afkrydsede modul, komme en tilføjelse, hvori man kan tilføje de sekundære pladser.  Det er derfor her man, laver det endelige pakkeforløb, ved at knytte de sekundære pladser, til den primære.

OBS: De sekundære pladser (dvs. de efterfølgende forløb) skal være oprettet og frigivet til fordeling, før man kan tilknytte dem til den primære plads.  

  1. Afkryds de pågældende forløb.
  2. Vælg de sekundære pladser, for hvert af de sekundære forløb.

Herefter er fremgangsmåden for at oprette pladsen ens med almen praksis.

Start en praktikperiode for et pakkeforløb

Når pakkeforløbets pladser er oprettet og frigivet til fordeling, skal de studerende have startet deres forløb.

Fremgangsmåden til at starte en praktikperiode, der er en del af et pakkeforløb, følger den procedure man kender. Dog er der visse ting man skal tage højde for:

Man skal indsætte datoer for alle forløb der indgår i pakkeforløbet, når man starter primærforløbet. Dette betyder dog ikke, at man har startet alle forløb i pakkeforløbet. De sekundære forløb skal stadig startes individuelt.

 

Når de studerende ønsker via ønskeformularen, vil de blive præsenteret med de samlede pakker. Dvs. at de ser alle pladser der indgår i pakkeforløbet.

OBS: For at de studerende kan se/vælge et samlet pakkeforløb, skal alle forløb indgå som en del af deres uddannelsesplan.