- Sådan tilføjer du praktikrelevante dokumenter

Praktikrelevante dokumenter er dokumenter, der er gældende, og synlige, for alle der har adgang til den pågældende uddannelse.

Det kan f.eks. være blanketter til brug for aflevering af opgaver, håndbog for praktikken, diverse lister for studiegruppemøder mv.

For at finde frem til der hvor du kan uploade Praktikrelevante dokumenter skal du:

1. Trykke på "Uddannelse"

2. Og derefter "Uddannelse" igen

3. Her vælger du den relevante uddannelse hvortil du vil uploade dokumenter

4. Oppe i menuen finder du fanen "Praktikrelevante dokumenter".

5. Filtrér evt. med "Katagori" og "Udbudssted".

6. For at tilføje et nyt dokument, vælger du "Opret"

7. Klik på "Vælg fil", og find det dokument, du vil uploade. Du kan kun uplade et dokument ad gangen. Klik på "Tilføj".

8. I feltet kategori, skal du navngive kategorien hvis du ikke har en eksisterende kategorier. Hvis du allerede har en eller flere eksisterende kategorier, skal du vælge den korrekte i rullemenuen.

9. Hvis der skal linkes til dokumentet i praktikaftalen som sendes til praktikstedet ved selvvalgte praktikker, så kryds af i feltet ”Vises i forbindelse med selvvalgte praktikker"

10. Angiv hvem som må se dokumentet.

11. Slutteligt trykker du på "Opret"

Du har nu tilføjet et praktikrelevant dokument.