Velkommen

Vælg din rolle nedenfor for at se vejledninger.

Administrationsenheder: Kontaktpersoner fra regioner og kommuner

Praktikstedspersonale: Praktikvejleder/klinisk vejleder og praktikstedsadministrator

Studerende: Studerende på professionshøjskole

Uddannelsesadministrator: Administrative medarbejdere på professionshøjskole/ansatte på uddannelser med selvvalgt praktik (teknisk/merkantile)

Underviser: Undervisere på professionshøjskole