Start en praktik (Trin 14)

Når UC-personale starter en praktik, er det muligt at lave en af følgende tre handlinger. Alt efter hvad skal der vælges, afhænger af den enkelte uddannelse og hvad der tilbydes på uddannelsen:

  • ”Start praktikperiode”: Starter den studerendes praktik. UC-personale fordeler praktikpladserne. De studerende kan se på Praktikportalen, hvad der er blevet fordelt samt de aktiviteter, der er knyttet til deres praktikperiode
  • ”Start praktikperiode og send ønskeformular”: Bruges til at starte praktikperiode og sende ønskeformularen ud samtidig. Ønskeformularens indhold afhænger af de indstillinger, der blev valgt under de studerendes praktikforløbsskabelon

Start praktik

  1. Tryk på "Praktik" i menuen til venstre
  2. Vælg derefter ”Start praktikperiode”
  3. Fremsøg de studerende, du ønsker at starte
  4. Marker de studerende, der skal starte i praktik
  5. Vælg, om nødvendigt, deadlinen for ønskeformularen og dernæst enten ”Start praktikperiode” eller ”Start praktikperiode og send praktikformular” (alt efter hvad der passer til din type af uddannelse).

Du skal nu tage stilling til de aktiviteter, der er tilknyttet den praktikforløbsskabelon du valgte under fremsøgningen af de studerende.

6. Angiv praktikperiodens længde.

7. Indsæt evt. datoer til de aktiviteter der er tilknyttet praktikforløbsskabelonen. Dette kan med fordel undlades af UC-personale og være op til vejlederne på praktikstederne at sætte datoer på aktiviteterne.

8. Ændre, om nødvendigt, akvititetslængder.

9. Tryk på ”Gem”.

De studerendes praktikperiode er nu startet.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015, opdateret marts 2016