Opret praktikforløbsskabelon (Trin 8)

Praktikforløbsskabelonen bruges til opsætning af, hvordan studerende bliver fordelt ud i praktik, samt hvilke aktiviteter, den studerende skal igennem i løbet af praktikforløbet. Den studerende vil typisk være tilknyttet flere forskellige praktikforløbsskabeloner, svarende til de forskellige praktikforløb, den studerende skal igennem iløbet af sin uddannelse.

Det er vigtigt at have for øje, at en praktikforløbsskabelon kun er en skabelon, indtil den bliver tilknyttet en studerende. Det betyder, at når denne tilknytning først er foretaget, så er det ikke længere muligt at ændre i skabelonen mht. fanerne ”Opsætning” og ”Praktikpladsfordeling”. Du kan dog stadig redigere ”Krav og Hensyn” samt ”Flow” og herunder aktivitetsskabelonerne, men dette vil ikke automatisk slå igennem på de igangværende forløb.

Når du opretter en praktikforløbsskabelon, bliver den automatisk tilknyttet alle de udbudssteder, der er tilknyttet den uddannelse, som du har tilknyttet praktikforløbsskabelonen til.

OBS: Tjek altid din praktikforløbsskabelon en ekstra gang, inden du tilknytter den til en praktikperiode!

Opret praktikforløbsskabelon

Opret praktikforløbsskabelon
  1. Tryk på "Uddannelse" i menuen til venstre
  2. Tryk på ”Praktikforløbsskabeloner” i menuen
  3. Tryk på ”Opret".

Opsætning dækker over den generelle opsætning af skabelonen, såsom navn, uddannelse osv. Men det er også her, der skal tages stilling til, om praktikken fx kræver, at man har en ren straffeattest osv. Vær opmærksom på, at hvis den studerende skal have mulighed for at angive, om de har en ren straffeattest eller børneattest, så kræver det, at de får sendt en ønskeformular, når du starter den studerendes praktikperiode.

4. Navngiv skabelonen og tildel evt. ECTS point

5. Tilknyt skabelonen til den uddannelse og studieordning, du tidligere oprettede (du kan stadig redigere i opsætningen, efter du har trykket ”Opret”)

6. Afkryds de forhold, der gør sig gældende for skabelonen

7. Tryk på ”Opret”.

Der vil nu komme yderligere tre faner til syne.

Hvis du angiver krav, har praktikstedet mulighed for at angive disse krav, som noget den studerende skal opfylde, før de kan få tildelt pladsen. Som UC-personale skal du derfor tage stilling til om I tillader, at et praktiksted kan få fravalgt studerende ud fra bestemte kriterier; fx hvis praktikpladser kræver kørekort. Ved at angive kørekort som et krav, har praktikstedet mulighed for, når praktiksteder opretter pladser, at angive at pladsen kræver kørekort. De studerende vil samtidig blive spurgt i deres praktikformular om de har kørekort. Praktikportalens fordelingsmotor kan fordele studerende, der har meddelt, at de har kørekort på de pladser, hvor dette er et krav. En studerende der har meddelt, at han/hun har et kørekort, kan selvfølgelig forsat blive fordelt til en plads, hvor der ikke er nogen særlige krav.

Særlige hensyn krydses af, hvis du som UC-personale ønsker at give de studerende mulighed for at angive særlige hensyn. Dette kan fx være ”Børn under 8”. I kan tilføje så mange særlige hensyn, I ønsker til den enkelte praktikforløbsskabelon. Du skal kun vælge særlige hensyn, hvis fordelingsmotoren i Praktikportalen skal tage hensyn til de studerende, der har angivet et eller flere hensyn. Hvis en studerende har angivet et særligt hensyn, vil fordelingsmotoren ved en automatisk fordeling, fordele disse studerende først.

OBS: Det er kun studerende, der har fået en ønskeformular, som kan angive særlige hensyn.

 

8. Tryk nu på ”Krav & Hensyn”

9. Afkryds, om nødvendig, de krav og hensyn, der gør sig gældende for det pågældende praktikforløbsskabelon

10. Tryk på "Gem".

Her angiver du regler til fordelingsmotoren. Det kan fx være at de studerende kun må ønske en praktikplads inden for samme kommune, eller at fordelingsmotoren skal tage højde for tidligere fordelinger. Det er også her, du vælger, at de studerende skal placeres i det samme praktiksted, som de fik ved en tidligere fordeling; i så fald skal man vælge ”Tildel en anden praktikforløbsskabelon”.

Derudover kan UC-personale angive om de studerende skal kunne ønske specifikke pladser, og i så fald hvor mange – og om disse pladser skal rangeres eller være ligestillet. Dvs. om fordelingsmotoren skal prioritere ønske 1, hvis muligt eller ej.

UC-personale kan også vælge om den studerende skal have mulighed for at fravælge bestemte praktikpladser. Den studerende skal altid begrunde hvert fravalg af en praktikplads. Ved en automatisk fordeling vil fordelingsmotoren ikke placere den studerende i nogen af de fravalgte pladser.

11. Tryk på ”Praktikpladsfordeling”

12. Vælg de regler, der skal være gældende for din skabelon

13. Tryk på "Gem".

Under fanen flow kan du tilføje de aktivitetsskabeloner, du har oprettet. Det er muligt at ændre på rækkefølgen af aktiviteterne, efter de er tilføjet. Når en aktivitetsskabelon er tilføjet, kan man redigere aktiviteten. Dette gøres ved at markere aktiviteten og trykke på rediger. Dette billede vil have de indstillinger, som blev valgt, da aktivitetsskabelonen blev oprettet.

OBS! Under redigeringsbillederne skal du altid tage stilling til, om der skal sendes notifikationer ud og hvem der skal modtage disse. Derudover skal du tage stilling til, hvordan notifikationerne skal sendes (sms eller mail) – det er muligt at benytte sms- og mailskabelonerne.

14. Tryk nu på ”Flow”

15. Tilføj de aktivitetsskabeloner, du tidligere oprettede (hvis du har studerende, der er i udlandspraktik, så tilføj også aktiviteter under den internationale flowoversigt)

16. Tryk på "Tilføj Aktivitet"

Step 15 og 16 gentages indtil alle ønskede aktiviteter er tilføjet til flowet.

17. Tryk på en af de tilføjede aktivitetsskabeloner

18. Tryk evt. på ”Rediger” under ”Aktivitetsdetaljer”, hvis du ønsker at tilpasse aktiviteten med notifikationer.

Her kan du redigere i aktiviteten.

Hvordan man opretter notifikationer:

19. Ret evt. På de valgte indstillinger.

20. Tilføj notifikationer til aktiviteten. Først vælger du hvad notifikationen skal sendes ud i forbindelse med.

21. Rediger beskeden på de notifikationer I har tilføjet. Her kan man med fordel vælge en af de Email- eller SMS-skabeloner, man tidligere har oprettet.

22. Gem aktiviteten.

23. Tryk på ”Tilbage til flow oversigt”

Når øvelsen er færdig har du oprettet en praktikforløbsskabelon.