Opret praktikpladser (Trin 12)

UC-personale, (samt personale på praktiksteder og studerende på visse uddannelser) kan oprette praktikpladser. Det er muligt at oprette mange praktikpladser på én gang. Desuden er det muligt at kopiere en praktikplads til et nyt forløb.

UC

Som personale på et UC kan man oprette praktikpladser ved at tilgå godkendte praktiksteder. Det er vigtigt, at der til hver plads bliver taget stilling til:

  • Antallet af pladser man ønsker at oprette
  • Hvilket udbudssted pladsen tilhører
  • Hvilken administrationsperiode hører pladsen ind under
  • Hvilke praktikpladskrav opfylder pladsen
  • Hvilket praktikforløb kan pladsen tilbyde.

Opret praktikplads som UC-personale

Opret praktikplads som UC-personale
  1. Tryk på ”Praktiksteder” i menuen til venstre
  2. Tryk på ”Alle praktiksteder"
  3. I rullemenuen vælges evt. "Godkendte"
  4. Find det relevante praktiksted. Såfremt praktikstedet ikke optræder, skal dette oprettes i Praktikportalen først. Se vejledning til oprettelse af praktiksteder her.

4. Tryk på "Opret praktikplads(er)"

5. Rediger eventuelle detaljer om praktikpladsen.

6. Vælg den korrekte administrationsperiode

7. Og vælg "Tilføj"

Der vil nu fremkomme en ny kolonne til højre

8. Vælg hvilket praktikforløb, pladsen skal udbydes til. og tilføj eventuelle fagkrav. Såfremt du vælger pladsen kan udbydes på flere praktikforløb, bliver pladsen enten besat på det ene eller det andet forløb. Der skal derfor oprettes to pladser, til henholdsvis det ene og det andet praktikforløb.

9. Tryk "Næste"

Under fremkommer nu mere information.

10. Angiv hvor mange pladser, der skal oprettes på det valgte sted i den valgte periode.

11. Tilføj eventuelle relevante fagkrav til pladsen.

12. Vælg "Tilføj"

De oprettede pladser fremkommer under oplysninger om pladserne.

Har du oprettet for få pladser, kan du altid komme tilbage hertil og oprette ekstra pladser.

13. Vælg "Opret"

Alt efter om du har oprettet en eller flere pladser, vil du nu blive ført over i et nyt billede.

Billede: Oprettet én plads

Billede: Oprettet én plads

Billede: oprettet flere pladser

Billede: oprettet flere pladser

Når pladserne er blevet oprettet, skal de godkendes.