Opret aktivitetsskabelon (Trin 7)

En aktivitetsskabelon er en skabelon, der kan knyttes til en praktikforløbsskabelon og oprettes af UC-personale.

En aktivitet kan være enten et møde eller et dokument. Derudover skal man tage stilling til, hvem der har adgang til aktiviteten og hvem der evt. skal godkende aktiviteten. I kraft af at det er en skabelon, så betyder det, at det er muligt at tilrette skabelonen, når den bliver tilknyttet en praktikforløbsskabelon.

Aktivitetsskabelonerne vil blive brugt til, at definere de elementer, som den studerende skal igennem under sit praktikforløb.

I nedenstående øvelse skal der oprettes en aktivitetsskabelon for hver aktivitetstype: møde (fx midtvejsevaluering) og dokument (fx logbog).

De fleste indstillinger til skabelonen er selvforklarende. Dog har du mulighed for at angive ”aktivitetslængde”. Det er kun muligt at udfylde en aktivitetslængde, hvis du har valgt, at aktiviteten er et dokument. Aktivitetslængden bruges til at fortælle, hvor mange dage den studerende har til at lave dokumentet. Angivelsen af dage er synligt på den studerendes praktikforløbsoversigt.

Opret aktivitetsskabelon

Opret aktivitetsskabelon
  1. Tryk på ”Skabeloner” i menuen til venstre og dernæst på ”Aktivitetsskabeloner”
  2. Tryk på ”Opret”.
  1. Angiv navn, beskrivelse og enten møde eller dokument som kategori
  2. Afkryds, hvorvidt der er tale om en obligatorisk aktivitet, en gruppe aktivitet og om aktivitetsskabelonen er inaktiv (vælg kun gruppeaktivitet, hvis du tidligere har lavet øvelserne med henblik på gruppehåndtering)
  3. Vælg evt. om skabelonen skal begrænses til uddannelse og udbudssted.
  1. Afkryds hvem der må se detaljer om aktiviteten, samt hvem der kan godkende.
  2. Tryk på "Opret".

Når du har trykket "Opret", dukker der endnu en kolonne op.

8. Her kan du tilføje dynamiske dokumenter, der fx kan bruges til logs, der løbende skal opdateres (Link)

Du kan tilføje dokumenter, der kan være relevante for den studerende i følge med den pågældende aktivitet.

9. Klik "Vælg fil" og fremsøg det dokument, du ønsker at uploade.

10. Tilføj et navn til dokumentet

11. OBS: Hvis den studerende skal kunne uploade og aflevere dokumenter til den pågældende aktivitet, skal der sættes hak i "Der må tilføjes ekstra filer" Plus der skal tilføjes et dokument, førend dette kan blive gemt.

12. Vælg "Tilføj og gem"

13. Her kan du tilføje notifikationer.

14. Klikker du her, kan du se, hvornår de forskellige notifikationer bliver sendt ud (se næste billede).

Gentag denne process, indtal alle ønskede aktivitetsskabeloner er oprettet.