Opret Wordskabelon (Trin 6)

En Wordskabelon skiller sig ud fra SMS- og mailskabelonerne ved, at selve skabelonen laves i Word ved brug af Words flettefeltfunktion. De værdier, der skrives i Words flettefelt, kan ses under Wordskabeloner i Praktikportalen. Det er kun en Word-skabelon, der oprettes som et godkendelsesdokument, som kan benytte flettefelter.

Måden hvorpå man opretter flettefelter i Microsoft Word er lidt forskellig, alt efter hvilken Word-version man bruger. I denne vejledning tages der udgangspunkt i Word 2010. Du kan se forskellige tilgængelige flettefelter på siden, hvor du opretter Word-skabelonen i Praktikportalen (sæt flueben ved ”Er et godkendelsesdokument”). Du kan også sagtens uploade Word-dokumenter, der ingen flettefelter har. Dette kan fx være vejledninger og andet. Disse dokumenter kan senere bruges i sammenhæng med forskellige aktiviteter. Vær opmærksom på, at det kun er Word-dokumenter, der bruges som et godkendelsesfelt, som har tilgængelige flettefelter.

Opret Wordskabelon

Opret Wordskabelon

Opret et word-dokument med flettefelter:

 1. I programmet Word trykkes på ”Indsæt” (der tages udgangspunkt i Word 2010)
 2. Tryk på ”Hurtig dele”
 3. Tryk på ”Felt…”
 4. Under kategori vælges "Brevfletning"
 5. Under ”Feltnavne” vælger du ”MergeField”
 6. I ”Feltnavn” skriver du din betegnelse for flettefeltet – fx ”StudNavn” (for at se andre mulige flettefelter, kig inde i Praktikportalen under "Word-skabeloner")
 7. Tryk på ”OK".

Lav flere flettefelter med værdier fra Praktikportalen eller gem dokumentet på computeren.

For at uploade Word-dokumentet til Praktikportalen gør du følgende:

 1. Tryk på "Skabeloner" i menuen til venstre
 2. Tryk herunder på "Word-skabeloner"
 3. Tryk nu på "Opret".

Du bliver nu ført over til oprettelsessiden.

 1. Udfyld navn og beskrivelse.
 2. Hvis skabelonen ønskes begrænset til én uddannelse eller ét udbudssted, så vælg uddannelse eller udbudssted her.
 3. afmærk alt efter om skabelonen skal bruges til et godkendelsesdokument.
 4. Tryk på "Vælg fil" og find din nyoprettede Wordfil.
 5. Tryk slutteligt på "Opret".

Du har nu oprettet en Word skabelon i Praktikportalen.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015