Sådan bruger du dynamiske dokumenter

Der er i Praktikportalen mulighed for at arbejde med to forskellige former for dokumenter; uploadede dokumenter og dynamiske dokumenter. De forskellige dokumenter ligger inde på de individuelle aktiviteter på den studerendes flow.

Dynamiske dokumenter har den fordel at de kan åbnes og redigeres inde i selve Praktikportalen, og kan derved løbende opdateres. Dette kan f.eks. give mening hvis man løbende skal opdatere en logbog eller lignende.

Der er ikke nødvendigvis dynamiske dokumenter på den studerendes aktiviteter, men hvis der er, er der herunder en vejledning til, hvordan disse ser ud, og hvordan man arbejder i dem.

1. På forsiden vælger du en studerende, der har en aktivitet med et dynamisk dokument på sit flow.

2. Herefter finder du aktiviteten med det dynamiske dokument, og vælger "Gå til..."

Dynamiske dokumenter kan genkendes ved at de ikke kan hentes ned fra overstående billede.

3. Vælg "Se dokument"

I overstående billede kan du se hvordan et dynamisk dokument med 2 afsnit ser ud. Her kan du:

4. Hente hele dokumentet som PDF-fil.

5. Tilføje et ekstra afsnit.

6. Redigere i eksisterende afsnit.

7. Se hvem der har oprettet et afsnit og hvem der sidst har været ind og redigere i et afsnit.

Hvis vi klikker på "Tilføj nyt afsnit" eller "Rediger afsnit", kommer vi til det næste billede.

8. Her kan du redigere i overskriften på afsnittet, redigere på indholdet i afsnittet og ændre placering af afsnittet i forhold til de andre afsnit.

9. Til slut vælges "Gem".