Seneste opdateringer

 • Updated on: Nov 15, 2016

  Hvor ændrer jeg datoer på aktiviteter?

  Har en studerende de rigtige aktiviteter, men du ønsker at redigere deres datoer, f.eks. hvis deadlinen på en opgave er blevet forlænget, skal du benytte ”Rediger mange” under menuen "Praktik". Her skal du først fremfinde den eller de studerende, du ønsker at redigere datoer på. Vær opmærksom på, at du får mulighed for at rette i samtlige af den studerendes aktiviteter ved denne handling. Ændringerne slår igennem med det samme.

 • I denne vejledning vil de vigtigste oplysninger på oversigten blive gennemgået.

 • Under "Mine praktikker" kan du se, hvem der sidst har været inde at ændre i aktiviteten. Det kan for eksemel være at der er blevet uploadet et dokument, eller en aktivitet er blevet godkendt.

 • Updated on: Nov 08, 2016

  Hvordan tilføjer jeg en ny aktivitet?

  Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

 • Alle aktivitetsskabeloner oprettet efter 1/11 2016 og er sat på flows, vil kunne opdateres på aktivitetsskabelonen og slå igennem på flowet på praktikforløbsskabelonen. Det vil sige at en aktivitetsskabelon, der er brugt på flere flows, kan opdateres ét sted, og derved blive rettet på alle de ønskede flows på samme tid. Dette kunne eksempelvis være et nyt dokument til et bevis, eller praktikvejlederen skal godkende en aktivitet, der tidligere ikke skulle godkendes.

  Det er kun skabelonerne, der bliver opdateret. Det vil sige at de studerende, der allerede er i praktik, ikke vil mærke til ændringerne. Ønsker du at ændre i flowet på de studerende, der er i gang med et praktikforløb, følg da denne vejledning.

 • Når et praktiksted er godkendt, kan de pladser, studerende har oprettet på praktikstedet, godkendes.

  På nogle UC'ere vil behandlingen af praktiksted og -plads være lig med UC's behandling af kontrakten, der er indgået mellem studerende og praktiksted.

  Såfremt praktikstedet ikke er blevet behandlet, følg da denne vejledning.

 • Updated on: Oct 24, 2016

  Hvordan udfylder jeg en ønskeformular?

  Alt afhængig af uddannelsen og modulet, kan du som studerende have mulighed for at afgive prioriteringsønsker ved at udfylde en såkaldt ønskeformular. Ønskeformularen bruges også til at styre inhabilitet i forhold til praktiksteder.

  Manual Studerende
 • Updated on: Sep 26, 2016

  Tilknyt en UC-underviser (Trin 16)

  OBS! En UC-underviser kan først tilknyttes en studerende, når den studerende er blevet fordelt ud på sin plads.

  En underviser kan først tildeles til en studerende, efter underviseren er blevet tilknyttet uddannelsen/udbudstedet. Se her hvordan man gør det (pkt. 9).

  Tilknytning mellem en UC-underviser og en studerende foregå ved to trin – i hver sin menu. Først skal UC-underviseren tilknyttes holdet. Herefter kan UC-personale lave tilknytningen til den enkelte studerende.

 • Fordelingsmotoren fordeler studerende på de praktikpladser, der er godkendt til fordeling. De muligheder, du vil blive præsenteret for afhænger af, hvilken praktiktype der bruges på den enkelte uddannelse. Derfor vil man som UC-personale typisk kun se en af de nedenstående muligheder.

  Fordelingsmotoren differentierer imellem:

  • Studerende der ikke selv har fundet en praktikplads, men bliver placeret på en specifik praktikplads af UC-personalet (evt. ved brug af automatisk fordeling). Hvis uddannelsen tillader det, så kan disse studerende også have foretaget praktikpladsønsker. Fordelingsmotoren vil tage hensyn til disse ønsker under en automatisk fordeling.
  • Studerende der selv har fundet en praktikplads. Når et UC godkender denne plads til fordeling, bliver en studerende automatisk placeret på praktikpladsen. Det er derfor ikke muligt, ej heller nødvendigt, at vælge automatiks fordeling.  
  • Studerende der er i gruppepraktik og bliver placeret på en specifik praktikplads af UC-personalet (evt. ved brug af automatisk fordeling). Hvis uddannelsen tillader det, så kan disse studerende også have foretaget praktikpladsønsker. Fordelingsmotoren vil tage hensyn til de ønsker, som gruppen har valgt under en automatisk fordeling.

  OBS: Studerende der er i international praktik placeres på samme måde, som de studerende der er i almindelig praktik. Det fremgår på fordelingsbilledet af den enkelte studerende, hvis vedkommende er i international praktik. Det vil ikke være muligt at give en almindelig praktikplads til en studerende, der er i udlandspraktik.

 • Updated on: Sep 26, 2016

  Start en praktik (Trin 14)

  Når UC-personale starter en praktik, er det muligt at lave en af følgende tre handlinger. Alt efter hvad skal der vælges, afhænger af den enkelte uddannelse og hvad der tilbydes på uddannelsen:

  • ”Start praktikperiode”: Starter den studerendes praktik. UC-personale fordeler praktikpladserne. De studerende kan se på Praktikportalen, hvad der er blevet fordelt samt de aktiviteter, der er knyttet til deres praktikperiode
  • ”Start praktikperiode og send ønskeformular”: Bruges til at starte praktikperiode og sende ønskeformularen ud samtidig. Ønskeformularens indhold afhænger af de indstillinger, der blev valgt under de studerendes praktikforløbsskabelon