Seneste opdateringer

 • Der er forskellige muligheder for at uplaode dokumenter.

  Ved nogle aktiviteter kan der uploades dokumenter til den enkelte studerende på en specifik aktivitet.

  Alternativt kan man uploade dokumenter via dialogforum (link).

 • Hvis du er praktikstedsadministrator på et praktik- eller kliniksted for studerende, har du mulighed for at gøre andre personaler til praktikstedsadministratorer

 • Updated on: Nov 29, 2016

  Opret aktivitetsskabelon (Trin 7)

  En aktivitetsskabelon er en skabelon, der kan knyttes til en praktikforløbsskabelon og oprettes af UC-personale.

  En aktivitet kan være enten et møde eller et dokument. Derudover skal man tage stilling til, hvem der har adgang til aktiviteten og hvem der evt. skal godkende aktiviteten. I kraft af at det er en skabelon, så betyder det, at det er muligt at tilrette skabelonen, når den bliver tilknyttet en praktikforløbsskabelon.

  Aktivitetsskabelonerne vil blive brugt til, at definere de elementer, som den studerende skal igennem under sit praktikforløb.

  I nedenstående øvelse skal der oprettes en aktivitetsskabelon for hver aktivitetstype: møde (fx midtvejsevaluering) og dokument (fx logbog).

  De fleste indstillinger til skabelonen er selvforklarende. Dog har du mulighed for at angive ”aktivitetslængde”. Det er kun muligt at udfylde en aktivitetslængde, hvis du har valgt, at aktiviteten er et dokument. Aktivitetslængden bruges til at fortælle, hvor mange dage den studerende har til at lave dokumentet. Angivelsen af dage er synligt på den studerendes praktikforløbsoversigt.

 • Hvis du som personale på et praktiksted skal kommunikere til din praktikant kan det enten foregå igennem dialogforummet eller ved, at sende en besked direkte til den studerende. Du kan kun sende en direkte besked, ved at tilgå den studerendes konkrete praktikforløb. Her har du mulighed for at sende beskeden både til uc-personale, praktikstedet og den studerende.

  Alle beskeder der bliver sendt til de studerende, enten som sms eller e-mail, vil også blive sendt til den studerendes indbakke i Praktikportalen.

 • I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. Hvordan dette gøre som vejleder, fremgår herunder

 • For at kunne uploade et dokument, der ikke skal uploades til en af de eksisterende aktiviteter i flowet, skal man først oprette en ny aktivitet. Hvis aktiviteten er en, der skal genbruges, kan man med fordel oprette en aktivitetsskabelon.

  En aktivitet kan være enten et møde eller et dokument. Derudover skal man tage stilling til, hvem der har adgang til aktiviteten og hvem der evt. skal godkende aktiviteten.

  Til en aktivitet kan man uploade et eller flere dokumenter, samt bede studerende uploade materiale.

 • Updated on: Nov 29, 2016

  Gruppehåndtering

  Visse uddannelser, eksempelvis læreruddannelsen, bruger gruppepraktik.

  For at starte en gruppepraktik, kræver det, at UC-personale har oprettet en gruppe, og at studerende har tilmeldt sig gruppen.

  Det er kun muligt at oprette grupper i praktikperioder, der har tilknyttet en praktikforløbsskabelon, hvor gruppepraktik er valgt. Hvis dette ikke er foretaget, vil der ikke blive vist nogen perioder under menuen ”Opret grupper”. Nedenstående øvelse tager udgangspunkt i, at sådan en periode er blevet skabt.

  De studerende tilmelder sig selv den gruppe, de ønsker at være en del af. UC-personale har også mulighed for at placere studerende i grupper.

  Når de studerende har tilmeldt sig grupperne, skal UC-personale godkende gruppen. Herefter kan UC-personale starte praktikken under ”Start praktikperiode”.

  De studerende har nu adgang til deres prioriteringsønskeformular. Det er muligt for de studerende at ønske praktikpladser under gruppepraktik. Alle studerende i gruppen har adgang til den samme prioriteringsønskeformular.

 • Updated on: Nov 29, 2016

  Hvordan benyttes Impersonate funktionen?

  Hvis du har UC administrator rettigheder eller højere i Praktikportalen, har du muligheden for at benytte funktionen "Impersonate". Med denne kan du se Praktikportalen med øjnene af en studerende eller anden bruger.