Seneste opdateringer

 • Updated on: Mar 06, 2018

  Hvordan logger jeg på Praktikportalen?

  Ansatte på professionshøjskolerne/university colleges kan tilgå Praktikportalen via deres intranet. Herunder følger links til vejledninger for diverste professionshøjskoler/university colleges.

 • Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

  Manual Underviser
 • Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

 • Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

 • Updated on: Mar 06, 2018

  Tilknyt en UC-underviser (Trin 16)

  OBS! En UC-underviser kan først tilknyttes en studerende, når den studerende er blevet fordelt ud på sin plads.

  En underviser kan først tildeles til en studerende, efter underviseren er blevet tilknyttet uddannelsen/udbudstedet. Se her hvordan man gør det (pkt. 9).

  Tilknytning mellem en UC-underviser og en studerende foregå ved to trin – i hver sin menu. Først skal UC-underviseren tilknyttes holdet. Herefter kan UC-personale lave tilknytningen til den enkelte studerende.

 • Hele praktikforløb godkendes på én studerende ad gangen.

 • Fordelingsmotoren fordeler studerende på de praktikpladser, der er godkendt til fordeling. De muligheder, du vil blive præsenteret for afhænger af, hvilken praktiktype der bruges på den enkelte uddannelse. Derfor vil man som UC-personale typisk kun se en af de nedenstående muligheder.

  Fordelingsmotoren differentierer imellem:

  • Studerende der ikke selv har fundet en praktikplads, men bliver placeret på en specifik praktikplads af UC-personalet (evt. ved brug af automatisk fordeling). Hvis uddannelsen tillader det, så kan disse studerende også have foretaget praktikpladsønsker. Fordelingsmotoren vil tage hensyn til disse ønsker under en automatisk fordeling.
  • Studerende der selv har fundet en praktikplads. Når et UC godkender denne plads til fordeling, bliver en studerende automatisk placeret på praktikpladsen. Det er derfor ikke muligt, ej heller nødvendigt, at vælge automatiks fordeling.  
  • Studerende der er i gruppepraktik og bliver placeret på en specifik praktikplads af UC-personalet (evt. ved brug af automatisk fordeling). Hvis uddannelsen tillader det, så kan disse studerende også have foretaget praktikpladsønsker. Fordelingsmotoren vil tage hensyn til de ønsker, som gruppen har valgt under en automatisk fordeling.

  OBS: Studerende der er i international praktik placeres på samme måde, som de studerende der er i almindelig praktik. Det fremgår på fordelingsbilledet af den enkelte studerende, hvis vedkommende er i international praktik. Det vil ikke være muligt at give en almindelig praktikplads til en studerende, der er i udlandspraktik.

 • I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. Hvordan dette gøre som vejleder, fremgår herunder

 • I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. Hvordan dette gøre som vejleder, fremgår herunder

  Manual Underviser
 • I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. Hvordan dette gøre som vejleder, fremgår herunder