Seneste opdateringer

 • Manual Underviser
 • I denne vejledning vil de vigtigste oplysninger på oversigten blive gennemgået.

 • Under "Mine praktikker" kan du se, hvem der sidst har været inde at ændre i aktiviteten. Det kan for eksemel være at der er blevet uploadet et dokument, eller en aktivitet er blevet godkendt.

 • Updated on: Nov 08, 2016

  Hvordan tilføjer jeg en ny aktivitet?

  Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

 • Alle aktivitetsskabeloner oprettet efter 1/11 2016 og er sat på flows, vil kunne opdateres på aktivitetsskabelonen og slå igennem på flowet på praktikforløbsskabelonen. Det vil sige at en aktivitetsskabelon, der er brugt på flere flows, kan opdateres ét sted, og derved blive rettet på alle de ønskede flows på samme tid. Dette kunne eksempelvis være et nyt dokument til et bevis, eller praktikvejlederen skal godkende en aktivitet, der tidligere ikke skulle godkendes.

  Det er kun skabelonerne, der bliver opdateret. Det vil sige at de studerende, der allerede er i praktik, ikke vil mærke til ændringerne. Ønsker du at ændre i flowet på de studerende, der er i gang med et praktikforløb, følg da denne vejledning.

 • Updated on: Oct 24, 2016

  Hvordan udfylder jeg en ønskeformular?

  Alt afhængig af uddannelsen og modulet, kan du som studerende have mulighed for at afgive prioriteringsønsker ved at udfylde en såkaldt ønskeformular. Ønskeformularen bruges også til at styre inhabilitet i forhold til praktiksteder.

  Manual Studerende
 • Updated on: Sep 26, 2016

  Start en praktik (Trin 14)

  Når UC-personale starter en praktik, er det muligt at lave en af følgende tre handlinger. Alt efter hvad skal der vælges, afhænger af den enkelte uddannelse og hvad der tilbydes på uddannelsen:

  • ”Start praktikperiode”: Starter den studerendes praktik. UC-personale fordeler praktikpladserne. De studerende kan se på Praktikportalen, hvad der er blevet fordelt samt de aktiviteter, der er knyttet til deres praktikperiode
  • ”Start praktikperiode og send ønskeformular”: Bruges til at starte praktikperiode og sende ønskeformularen ud samtidig. Ønskeformularens indhold afhænger af de indstillinger, der blev valgt under de studerendes praktikforløbsskabelon
 • Updated on: Sep 26, 2016

  Godkend praktikpladser (Trin 13)

  En praktikplads skal være godkendt, før praktikpladsen kan indgå i en fordeling. Praktikpersonale har mulighed for at godkende pladser, som studerende har oprettet. Disse pladser skal efterfølgende godkendes af UC-personale.

  UC-personale kan også foretage godkendelse på vegne af praktikstedet. Derved kan en plads blive godkendt til fordeling, uden at involvere praktikstedet. UC-personale kan enten godkende en praktikplads enkeltvis eller de kan masse-godkende. Dvs. godkende flere praktikpladser samtidig.

 • Updated on: Sep 26, 2016

  Opret praktikpladser (Trin 12)

  UC-personale, (samt personale på praktiksteder og studerende på visse uddannelser) kan oprette praktikpladser. Det er muligt at oprette mange praktikpladser på én gang. Desuden er det muligt at kopiere en praktikplads til et nyt forløb.

  UC

  Som personale på et UC kan man oprette praktikpladser ved at tilgå godkendte praktiksteder. Det er vigtigt, at der til hver plads bliver taget stilling til:

  • Antallet af pladser man ønsker at oprette
  • Hvilket udbudssted pladsen tilhører
  • Hvilken administrationsperiode hører pladsen ind under
  • Hvilke praktikpladskrav opfylder pladsen
  • Hvilket praktikforløb kan pladsen tilbyde.
 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikperiode (Trin 9)

  En praktikperiode tager udgangspunkt i praktikforløbsskabelonen. Du kan derfor ikke oprette en praktikperiode, uden først at have oprettet en praktikforløbsskabelon. En praktikforløbsskabelon kan være tilknyttet flere praktikperioder. Derudover er en praktikperiode altid tilknyttet en administrationsperiode. Administrationsperioderne er delt op i forår og efterår – fx 2016 Forår.