Seneste opdateringer

 • Som praktiksted/klinisk undervisningssted, har I muligheden for at præsentere jeres praktiksted for den studerende, der skal ønske praktikplads til næste periode og fortælle dem om hvorfor i er interessante eller hvad for regler, der er på Praktikstedet. Dette gøres i Praktikportalen via praktikstedsbeskrivelsen. Indholdet af denne varierer alt efter uddannelsen.

  Øverst er der en videovejledning. Nedenunder er vejledningen som screenstep.

 • Når en studerende har oprettet praktikstedet og -pladsen i Praktikportalen, bliver pladsen først behandlet af uddannelsen, og derefter sendt til vejlederen på praktikstedet. Herefter skal praktikstedet godkende pladsen.

 • En menu, der giver dig et overblik over de studerende og deres status i Praktikportalen.

 • Updated on: Nov 24, 2016

  Opret aktivitetsskabelon

  En aktivitetsskabelon er en skabelon, der kan knyttes til en praktikforløbsskabelon og oprettes af UC-personale.

  En aktivitet kan være enten et møde eller et dokument. Derudover skal man tage stilling til, hvem der har adgang til aktiviteten og hvem der evt. skal godkende aktiviteten. I kraft af at det er en skabelon, så betyder det, at det er muligt at tilrette skabelonen, når den bliver tilknyttet en praktikforløbsskabelon.

  Aktivitetsskabelonerne vil blive brugt til, at definere de elementer, som den studerende skal igennem under sit praktikforløb.

  I nedenstående øvelse skal der oprettes en aktivitetsskabelon for hver aktivitetstype: møde (fx midtvejsevaluering) og dokument (fx logbog).

  De fleste indstillinger til skabelonen er selvforklarende. Dog har du mulighed for at angive ”aktivitetslængde”. Det er kun muligt at udfylde en aktivitetslængde, hvis du har valgt, at aktiviteten er et dokument. Aktivitetslængden bruges til at fortælle, hvor mange dage den studerende har til at lave dokumentet. Angivelsen af dage er synligt på den studerendes praktikforløbsoversigt.

  Manual Underviser
 • Manual Underviser
 • I denne vejledning vil de vigtigste oplysninger på oversigten blive gennemgået.

 • Under "Mine praktikker" kan du se, hvem der sidst har været inde at ændre i aktiviteten. Det kan for eksemel være at der er blevet uploadet et dokument, eller en aktivitet er blevet godkendt.

 • Updated on: Nov 08, 2016

  Hvordan tilføjer jeg en ny aktivitet?

  Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

 • Alle aktivitetsskabeloner oprettet efter 1/11 2016 og er sat på flows, vil kunne opdateres på aktivitetsskabelonen og slå igennem på flowet på praktikforløbsskabelonen. Det vil sige at en aktivitetsskabelon, der er brugt på flere flows, kan opdateres ét sted, og derved blive rettet på alle de ønskede flows på samme tid. Dette kunne eksempelvis være et nyt dokument til et bevis, eller praktikvejlederen skal godkende en aktivitet, der tidligere ikke skulle godkendes.

  Det er kun skabelonerne, der bliver opdateret. Det vil sige at de studerende, der allerede er i praktik, ikke vil mærke til ændringerne. Ønsker du at ændre i flowet på de studerende, der er i gang med et praktikforløb, følg da denne vejledning.

 • Updated on: Oct 23, 2016

  Hvordan udfylder jeg en ønskeformular?

  Alt afhængig af uddannelsen og modulet, kan du som studerende have mulighed for at afgive prioriteringsønsker ved at udfylde en såkaldt ønskeformular. Ønskeformularen bruges også til at styre inhabilitet i forhold til praktiksteder.

  Manual Studerende