Seneste opdateringer

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikforløbsskabelon (Trin 8)

  Praktikforløbsskabelonen bruges til opsætning af, hvordan studerende bliver fordelt ud i praktik, samt hvilke aktiviteter, den studerende skal igennem i løbet af praktikforløbet. Den studerende vil typisk være tilknyttet flere forskellige praktikforløbsskabeloner, svarende til de forskellige praktikforløb, den studerende skal igennem iløbet af sin uddannelse.

  Det er vigtigt at have for øje, at en praktikforløbsskabelon kun er en skabelon, indtil den bliver tilknyttet en studerende. Det betyder, at når denne tilknytning først er foretaget, så er det ikke længere muligt at ændre i skabelonen mht. fanerne ”Opsætning” og ”Praktikpladsfordeling”. Du kan dog stadig redigere ”Krav og Hensyn” samt ”Flow” og herunder aktivitetsskabelonerne, men dette vil ikke automatisk slå igennem på de igangværende forløb.

  Når du opretter en praktikforløbsskabelon, bliver den automatisk tilknyttet alle de udbudssteder, der er tilknyttet den uddannelse, som du har tilknyttet praktikforløbsskabelonen til.

  OBS: Tjek altid din praktikforløbsskabelon en ekstra gang, inden du tilknytter den til en praktikperiode!

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret Wordskabelon (Trin 6)

  En Wordskabelon skiller sig ud fra SMS- og mailskabelonerne ved, at selve skabelonen laves i Word ved brug af Words flettefeltfunktion. De værdier, der skrives i Words flettefelt, kan ses under Wordskabeloner i Praktikportalen. Det er kun en Word-skabelon, der oprettes som et godkendelsesdokument, som kan benytte flettefelter.

  Måden hvorpå man opretter flettefelter i Microsoft Word er lidt forskellig, alt efter hvilken Word-version man bruger. I denne vejledning tages der udgangspunkt i Word 2010. Du kan se forskellige tilgængelige flettefelter på siden, hvor du opretter Word-skabelonen i Praktikportalen (sæt flueben ved ”Er et godkendelsesdokument”). Du kan også sagtens uploade Word-dokumenter, der ingen flettefelter har. Dette kan fx være vejledninger og andet. Disse dokumenter kan senere bruges i sammenhæng med forskellige aktiviteter. Vær opmærksom på, at det kun er Word-dokumenter, der bruges som et godkendelsesfelt, som har tilgængelige flettefelter.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret SMS- og mailskabelon (Trin 5)

  SMS- og mailskabelon oprettes på samme måde. Det er kommunikationskonteksten, der afgør hvilken kommunikationsform der skal benyttes.

  Begge skabelonformer kan bruges flere steder i Praktikportalen. De kan bl.a. benyttes under notifikationer i praktikforløbsskabelonen vedrørende flow og selvfølgelig også, når der skal sendes kommunikation ud i menuen ”Beskeder”.

  SMS- og mailskabeloner vil være noget du løbende udbygger i takt med, at du finder flere og flere anvendelsesmuligheder for dem i Praktikportalen.

  Når du opretter en skabelon, skal du altid vælge, hvad skabelonen skal anvendes i forbindelse med. Det betyder, at du skal oprette forskellige skabeloner til de forskellige områder i Praktikportalen. Fx kan du vælge at oprette en skabelon, der anvendes sammen med aktiviteter. Hvis der således skal oprettes en aktivitet, så vil det være muligt at benytte skabelonen.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikstedsbeskrivelse (Trin 4)

  Praktikstedsbeskrivelserne er en formular til praktikstederne og i sidste ende til de studerende.

  Det er kun muligt at lave én aktiv praktikformular pr. uddannelse. Dvs. alle de praktiksteder, der tilbyder praktikpladser under en specifik uddannelse, ser den samme praktikformular. Når praktikformularen er færdig, vil praktikstederne have en række felter, de skal udfylde. Dette kan være lige fra om de har frokostordning til beskrivelse af arbejdsopgaver. Disse oplysninger bliver synlige for de studerende. De studerende bruger disse oplysninger i forhold til at navigere imellem, hvilke pladser der giver mening for dem at ønske.

  Når praktikformularen i sidste ende læses af de studerende, vil de opleve det som en praktikstedsbeskrivelse. Derfor omtales det både som praktikformular (for praktiksteder) og som praktikstedsbeskrivelse (for studerende). Som UC personale skal I kunne navigere imellem disse begreber.

  Før en praktikformular bliver tilgængelig, kræver det, at felterne først er oprettet. Nedenstående øvelse går derfor først ud på at oprette felterne.

  Disse felter kaldes elementer i Praktikportalen. Når elementerne er oprettet, kan de tilføjes praktikformularen.

  Det er hele tiden muligt at tilføje nye elementer til sin praktikformular, også selvom den allerede er blevet synlig for praktikstederne.

  En praktikstedsbeskrivelsesformular kan se ud på følgende måde:

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret hold (Trin 3)

  For at studerende kan tilknyttes et hold, skal holdene først oprettes i Praktikportalen.

  Det er vigtigt, at de studende er tilknyttet et hold, da det er holdene, Praktikportalen fordeler praktikperioder efter, og ikke efter den enkelte studerende.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Tilknyt personale (Trin 2)

  Når du har oprettet et udbudssted til en uddannelse, har du mulighed for at tilknytte personale så som praktikansvarlige administrative medarbejdere og undervisere/vejledere på uddannelsen, der er tilknyttet studerendes praktikker.

 • Manual Underviser
 • Som uddannnelsesadministrator har du mulighed for at tilføje praktikstedsvejledere (her kaldet vejledere) til de studerendes individuelle praktikforløb. Dette kan gøre på flere måder, men for at bevare overblikket, viser vi her hvordan man tilføjer vejledere til de studerende på de individuelle praktikforløb, efter de studerende er blevet fordelt ud på praktikpladserne.

 • Updated on: Aug 01, 2016

  Hvordan opretter jeg et dialogforum?

  Alle i Praktikportalen har mulighed for at oprette et dialogforum. Dialogforum er en gruppe til kommunikation og dialog. Denne gruppes medlemmer kan gå på tværs af niveauer så vel som professionshøjskoler. Dette betyder at en vejleder og underviser kan deltage i en gruppe sammen med alle studerende på et hold, eller undervisere på tværs kan have en gruppe på tværs af professionshøjskoler.

  Man kan oprette lige så mange dialogfora, man har lyst til.

  Manual Underviser
 • Hvis du får mange mails fra Praktikportalen og de fylder i din indbakke, kan du med fordel samle alle mails'ne automatisk i din Outlook-mail. Vær dog opmærksom på, at hvis du gør dette, vil de ryge direkte i den nye mappe, og ikke ind i din indbakke.

  Manual Underviser