Seneste opdateringer

 • Updated on: Sep 26, 2016

  Start en praktik (Trin 14)

  Når UC-personale starter en praktik, er det muligt at lave en af følgende tre handlinger. Alt efter hvad skal der vælges, afhænger af den enkelte uddannelse og hvad der tilbydes på uddannelsen:

  • ”Start praktikperiode”: Starter den studerendes praktik. UC-personale fordeler praktikpladserne. De studerende kan se på Praktikportalen, hvad der er blevet fordelt samt de aktiviteter, der er knyttet til deres praktikperiode
  • ”Start praktikperiode og send ønskeformular”: Bruges til at starte praktikperiode og sende ønskeformularen ud samtidig. Ønskeformularens indhold afhænger af de indstillinger, der blev valgt under de studerendes praktikforløbsskabelon
 • Updated on: Sep 26, 2016

  Godkend praktikpladser (Trin 13)

  En praktikplads skal være godkendt, før praktikpladsen kan indgå i en fordeling. Praktikpersonale har mulighed for at godkende pladser, som studerende har oprettet. Disse pladser skal efterfølgende godkendes af UC-personale.

  UC-personale kan også foretage godkendelse på vegne af praktikstedet. Derved kan en plads blive godkendt til fordeling, uden at involvere praktikstedet. UC-personale kan enten godkende en praktikplads enkeltvis eller de kan masse-godkende. Dvs. godkende flere praktikpladser samtidig.

 • Updated on: Sep 26, 2016

  Opret praktikpladser (Trin 12)

  UC-personale, (samt personale på praktiksteder og studerende på visse uddannelser) kan oprette praktikpladser. Det er muligt at oprette mange praktikpladser på én gang. Desuden er det muligt at kopiere en praktikplads til et nyt forløb.

  UC

  Som personale på et UC kan man oprette praktikpladser ved at tilgå godkendte praktiksteder. Det er vigtigt, at der til hver plads bliver taget stilling til:

  • Antallet af pladser man ønsker at oprette
  • Hvilket udbudssted pladsen tilhører
  • Hvilken administrationsperiode hører pladsen ind under
  • Hvilke praktikpladskrav opfylder pladsen
  • Hvilket praktikforløb kan pladsen tilbyde.
 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikperiode (Trin 9)

  En praktikperiode tager udgangspunkt i praktikforløbsskabelonen. Du kan derfor ikke oprette en praktikperiode, uden først at have oprettet en praktikforløbsskabelon. En praktikforløbsskabelon kan være tilknyttet flere praktikperioder. Derudover er en praktikperiode altid tilknyttet en administrationsperiode. Administrationsperioderne er delt op i forår og efterår – fx 2016 Forår.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikforløbsskabelon (Trin 8)

  Praktikforløbsskabelonen bruges til opsætning af, hvordan studerende bliver fordelt ud i praktik, samt hvilke aktiviteter, den studerende skal igennem i løbet af praktikforløbet. Den studerende vil typisk være tilknyttet flere forskellige praktikforløbsskabeloner, svarende til de forskellige praktikforløb, den studerende skal igennem iløbet af sin uddannelse.

  Det er vigtigt at have for øje, at en praktikforløbsskabelon kun er en skabelon, indtil den bliver tilknyttet en studerende. Det betyder, at når denne tilknytning først er foretaget, så er det ikke længere muligt at ændre i skabelonen mht. fanerne ”Opsætning” og ”Praktikpladsfordeling”. Du kan dog stadig redigere ”Krav og Hensyn” samt ”Flow” og herunder aktivitetsskabelonerne, men dette vil ikke automatisk slå igennem på de igangværende forløb.

  Når du opretter en praktikforløbsskabelon, bliver den automatisk tilknyttet alle de udbudssteder, der er tilknyttet den uddannelse, som du har tilknyttet praktikforløbsskabelonen til.

  OBS: Tjek altid din praktikforløbsskabelon en ekstra gang, inden du tilknytter den til en praktikperiode!

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret Wordskabelon (Trin 6)

  En Wordskabelon skiller sig ud fra SMS- og mailskabelonerne ved, at selve skabelonen laves i Word ved brug af Words flettefeltfunktion. De værdier, der skrives i Words flettefelt, kan ses under Wordskabeloner i Praktikportalen. Det er kun en Word-skabelon, der oprettes som et godkendelsesdokument, som kan benytte flettefelter.

  Måden hvorpå man opretter flettefelter i Microsoft Word er lidt forskellig, alt efter hvilken Word-version man bruger. I denne vejledning tages der udgangspunkt i Word 2010. Du kan se forskellige tilgængelige flettefelter på siden, hvor du opretter Word-skabelonen i Praktikportalen (sæt flueben ved ”Er et godkendelsesdokument”). Du kan også sagtens uploade Word-dokumenter, der ingen flettefelter har. Dette kan fx være vejledninger og andet. Disse dokumenter kan senere bruges i sammenhæng med forskellige aktiviteter. Vær opmærksom på, at det kun er Word-dokumenter, der bruges som et godkendelsesfelt, som har tilgængelige flettefelter.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret SMS- og mailskabelon (Trin 5)

  SMS- og mailskabelon oprettes på samme måde. Det er kommunikationskonteksten, der afgør hvilken kommunikationsform der skal benyttes.

  Begge skabelonformer kan bruges flere steder i Praktikportalen. De kan bl.a. benyttes under notifikationer i praktikforløbsskabelonen vedrørende flow og selvfølgelig også, når der skal sendes kommunikation ud i menuen ”Beskeder”.

  SMS- og mailskabeloner vil være noget du løbende udbygger i takt med, at du finder flere og flere anvendelsesmuligheder for dem i Praktikportalen.

  Når du opretter en skabelon, skal du altid vælge, hvad skabelonen skal anvendes i forbindelse med. Det betyder, at du skal oprette forskellige skabeloner til de forskellige områder i Praktikportalen. Fx kan du vælge at oprette en skabelon, der anvendes sammen med aktiviteter. Hvis der således skal oprettes en aktivitet, så vil det være muligt at benytte skabelonen.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret praktikstedsbeskrivelse (Trin 4)

  Praktikstedsbeskrivelserne er en formular til praktikstederne og i sidste ende til de studerende.

  Det er kun muligt at lave én aktiv praktikformular pr. uddannelse. Dvs. alle de praktiksteder, der tilbyder praktikpladser under en specifik uddannelse, ser den samme praktikformular. Når praktikformularen er færdig, vil praktikstederne have en række felter, de skal udfylde. Dette kan være lige fra om de har frokostordning til beskrivelse af arbejdsopgaver. Disse oplysninger bliver synlige for de studerende. De studerende bruger disse oplysninger i forhold til at navigere imellem, hvilke pladser der giver mening for dem at ønske.

  Når praktikformularen i sidste ende læses af de studerende, vil de opleve det som en praktikstedsbeskrivelse. Derfor omtales det både som praktikformular (for praktiksteder) og som praktikstedsbeskrivelse (for studerende). Som UC personale skal I kunne navigere imellem disse begreber.

  Før en praktikformular bliver tilgængelig, kræver det, at felterne først er oprettet. Nedenstående øvelse går derfor først ud på at oprette felterne.

  Disse felter kaldes elementer i Praktikportalen. Når elementerne er oprettet, kan de tilføjes praktikformularen.

  Det er hele tiden muligt at tilføje nye elementer til sin praktikformular, også selvom den allerede er blevet synlig for praktikstederne.

  En praktikstedsbeskrivelsesformular kan se ud på følgende måde:

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Opret hold (Trin 3)

  For at studerende kan tilknyttes et hold, skal holdene først oprettes i Praktikportalen.

  Det er vigtigt, at de studende er tilknyttet et hold, da det er holdene, Praktikportalen fordeler praktikperioder efter, og ikke efter den enkelte studerende.

 • Updated on: Sep 15, 2016

  Tilknyt personale (Trin 2)

  Når du har oprettet et udbudssted til en uddannelse, har du mulighed for at tilknytte personale så som praktikansvarlige administrative medarbejdere og undervisere/vejledere på uddannelsen, der er tilknyttet studerendes praktikker.