Seneste opdateringer

 • Har en studerende de rigtige aktiviteter, men du ønsker at redigere deres datoer, f.eks. hvis deadlinen på en opgave er blevet forlænget, skal du benytte ”Rediger mange” under menuen "Praktik". Her skal du først fremfinde den eller de studerende, du ønsker at redigere datoer på. Vær opmærksom på, at du får mulighed for at rette i samtlige af den studerendes aktiviteter ved denne handling. Ændringerne slår igennem med det samme.

 • For at logge ind på Praktikportalen skal du først gå til hjemmesiden.

  Manual Studerende
 • Når de studerende er blevet fordelt på deres praktikpladser, har man ikke mulighed for at ændre i flowet de steder, man har gjort det hidtil. Hvis der mangler en aktivitet i flowet er der en vejledning til det her.

  Herunder vil blive beskrevet hvordan man ændrer datoerne for aktiviteterne og derved også rækkefølgen hvormed aktiviteterne optræder på flowet.

  Dette kan være en relativt nem måde at rykke rundt på aktiviteterne i flowet, skulle de være i uorden efter man har sat deadlines på nogle af aktiviteterne, men ikke på andre.

 • Når et praktiksted er godkendt, kan de pladser, studerende har oprettet på praktikstedet, godkendes.

  På nogle UC'ere vil behandlingen af praktiksted og -plads være lig med UC's behandling af kontrakten, der er indgået mellem studerende og praktiksted.

  Såfremt praktikstedet ikke er blevet behandlet, følg da denne vejledning.

 • Førend en praktikplads oprettet af en studerende kan behandles og godkendes, skal selve praktikstedet først godkendes.

  På nogle UC'ere vil behandlingen af praktiksted og -plads være lig med UC's behandling af kontrakten, der er indgået mellem studerende og praktiksted.

  Hvis du skal behandle pladser, på allerede godkendte praktiksteder, følg da denne vejledning.

 • Praktikrelevante dokumenter er dokumenter, der er gældende, og synlige, for alle på hele uddannelsen.

  Dette kan f.eks. være blanketter til brug for aflevering af opgaver, håndbog for praktikken, diverse lister for studiegruppemøder mv.

 • Hvis din uddannelse har givet tilladelse til, at studerende selv kan oprette et praktikplads, er det muligt at gøre det, som vist i vejledningen.

  Det er ikke alle uddannelser, der giver denne mulighed.

  Manual Studerende
 • Du har som UC Underviser og administrativt personale har du mulighed for at sende beskeder til uc-personale, praktiksteder eller studerende, igennem menuen "Kommunikation".

  Du har også adgang til et dialogforum. Dette findes også under menuen ”Kommunikation”. Her er det muligt at oprette og være medlem af grupper på tværs af alle brugergrupper og proffessionshøjskoler i Praktikportalen. Se mere om hvordan du opretter dialogforums her

  Manual Underviser
 • Du har som UC Underviser og administrativt personale har du mulighed for at sende beskeder til uc-personale, praktiksteder eller studerende, igennem menuen "Kommunikation".

  Du har også adgang til et dialogforum. Dette findes også under menuen ”Kommunikation”. Her er det muligt at oprette og være medlem af grupper på tværs af alle brugergrupper og proffessionshøjskoler i Praktikportalen. Se mere om hvordan du opretter dialogforums her