Vejledninger til PraktikportalenVelkommenPraktikstedspersonaleVejlederSådan uploader du dokumenter til en specifik studerende på en bestemt aktivitet

Sådan uploader du dokumenter til en specifik studerende på en bestemt aktivitet

Der er forskellige muligheder for at uploade dokumenter.

Ved nogle aktiviteter kan der uploades dokumenter til den enkelte studerende på en specifik aktivitet.

Alternativt kan man uploade dokumenter via dialogforum (link).

Først skal du fremsøge den studerende til hvem du ønsker at uploade et dokument. Det gøres ved:

1. Først at klikke på "Praktik".

2. Derefter på "Mine praktikker"

3. Herefter fremsøges praktikperioden den studerende går på, hvis denne ikke allerede fremgår af listen under.

4. Klik på den ønskede studerende.

5. Find den ønskede aktivitet i praktikoversigten og tryk "Gå til..."

6. Klik på "Tilføj ekstra fil". (Det kan ske at der ikke kan tilføjes en ekstra fil, dette skyldes at aktiviteten er oprettet af en anden, som har fravalgt muligheden for at tilføje ekstra filer.)

7. Navngiv det nye dokument.

8. Vælg den fil fra din computer, der skal uploades. Det er ikke muligt at markere flere filer, og derved uloade flere filer på samme tid, men der kan uploades flere filer en ad gangen.

Et eksempel på, hvordan de enkelte dokumenter ser ud, når de er uploadet. Ønsker du at uploade en revideret version af et af dokumenterne, kan dette gøres ved at vælge 'Se dokument" (se step 6)