Sådan godkender du en studerendes aktivitet

I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. Hvordan dette gøres som vejleder, fremgår herunder.

For at finde den studerende, der skal have godkendt en aktivitet, skal du:

1. Finde menuen "Praktik"  ("Klinik" for sundhedsuddannelser)

2. Vælge "Mine Praktikker" ("Mine klinikker" for sundhedsuddannelser)

3. Her fremsøger du hvilket forløb, det drejer sig om.

Pilene: Herefter vælger du den pågældende studerende, der skal have godkendt en aktivitet

4. Hvis du er sikker på, om hvorvidt du vil godkende eller afvise aktiviteten, klik da på den gule boks "Skal godkendes af vejleder" ud for aktiviteten. Gå derefter til trin 8.

Hvis du gerne vil se de dokumenter, der eventuelt måtte være uploadet af den studerende, følg da nedenstående trin.

5. Hvis du ved, hvad for en aktivitet, det drejer sig om, kan du finde den i den studerendes flow og vælge "Gå til..."

6. Hvis den studerende har uplodet et dokument, kan du se dette, ved at vælge "Hent seneste"

7. Når du har tjekket dokumentet, kan du "Gå til godkendelse".

8. Her kan du vælge "Godkend aktivitet" eller "Afvis aktivitet", alt efter om du har vurderet den studerens indsats som værende i orden eller ej.