Sådan opretter du et dialogforum

Alle i Praktikportalen har mulighed for at oprette et dialogforum. Dialogforum er en gruppe til kommunikation og dialog. Denne gruppes medlemmer kan gå på tværs af niveauer så vel som professionshøjskoler. Dette betyder at en vejleder og underviser kan deltage i en gruppe sammen med alle studerende på et hold, eller undervisere på tværs kan have en gruppe på tværs af professionshøjskoler.

Man kan oprette lige så mange dialogfora, man har lyst til.

1. Når du står på forsiden, kan du ude i venstre side se et felt der hedder "Kommunikation"

2. herunder finder du feltet "Dialogforum"

Du opretter en gruppe ved at

3. Klikke på plus-tegnet udfor "Grupper"

4. derefter navngive den i tekstfeltet og derefter tryk "Opret"

5. Ude til venstre kan du se alle de grupper, du er medlem af.

6. Her kan du redigere gruppens titel og beskrivelse.

7. Her kan du se deltagerne af gruppen. For at tilføje deltagere, klikker du på silhuetten med plus-tegnet (næste billede).

8. Klikker du på tekstfeltet. kan du her skrive en besked, og eventuelt tilføje filer til den besked.

9. For at tilføje filer, trykker du på clipsen.

10. Når du har skrevet beskeden, klikker du på "Opret"

Når du klikker på silhuetten med plus-tegnet for at tilføje flere deltagere (trin 7), fremkommer dette billede.

11. For at tilføje medlemmer til gruppen, skal du først fremsøge disse.

12. Udover studerende, kan du også tilføje praktikstedsvejledere (og andet personale fra praktikstederne, som er i Praktikportalen) og personale på diverse professionshøjskoler - undervisere såvel som administrativt personale.

Sådan ser det ud, når man søger.

13. Klik på navnet på den, du gerne vil tilføje til gruppen, for at tilføje denne.

14. Ude til højre kan du se, hvem der er med i gruppen.

15. Klik på "Samtaler", for at komme tilbage til beskederne

Sådan ser en gruppe ud med 4 deltagere og en besked. For at se, hvilke dokumenter, der er blevet lagt op i gruppen, skal du

16. Klikke på "Dokumenter"