Gruppepraktik

Visse uddannelser, eksempelvis læreruddannelsen, bruger gruppepraktik. 

For at starte en praktikperiode kræver det, at UC-personale har tilknyttet en praktikuddannelsesplan til den studerende. Desuden skal den studerende være på et hold, der er sat på praktikperioden.

Hvis de studerende skal have adgang til gruppetilmelding, så snart de har fået startet deres praktikperiode, skal UC-personale have oprettet grupper. Det er kun muligt at oprette grupper i praktikperioder, der har tilknyttet en praktikforløbsskabelon, hvor gruppepraktik er valgt. 

Opret grupper

1. Gå til "Grupper"

2. dernæst "Opret grupper"

3. Klik på den praktikperiode, grupperne skal oprettes til

4-7. Udfyld rubrikkerne

8. Husk at klik på "Tilføj og gem"

Grupperne er nu oprettet

Start praktikperiode

Ved gruppepraktik kan der ikke sendes ønskeformular til enkeltstuderende eller grupper, der ikke har status af "godkendt".

Derfor er det ikke muligt at starte praktikperiode og samtidig fremsende ønskeformular. Først startes praktikperioden, herefter tilmelder de studerende sig grupper, som godkendes, og til sidst kan der fremsendes ønskeformular.

 

1. Gå til "Praktik"

2. Herefter "Start praktikperiode"

3. Udfyld rullemenuerne

4. Marker den eller de studerende,som du ønsker at starte

5. Klik på "Start praktikperiode"

Når praktikperioden er startet, har de adgang til deres flow, men ser kun individuelle aktiviteter. Gruppeaktiviteterne er skjult indtil gruppen er godkendt.

Gruppetilmelding

De studerende kan nu tilmelde sig en gruppe.

Det er muligt at flytte de studerende på tværs af alle grupper, uanset om gruppen har status "oprettede grupper" eller "godkendt". Det er også muligt at flytte en studerende uden gruppe ind i en gruppe. (NB!: Der kan dog ikke flyttes studerende ind i grupper, der er foreløbigt fordelt).

Godkendelse af grupper

Grupper til godkendelse fremsøges i "Grupper" - "Oprettede grupper". Når den/de relevante grupper er fremsøgt klik da på gruppen. Herefter kommer billedet, hvor gruppen kan godkendes.

  • Når en gruppe er godkendt, findes den i praktikfordelingsbilledet
  • Efter godkendelsen bliver gruppeaktiviteterne synlige på gruppens flow

Send ønskeformular

Der kan nu sendes en ønskeformular til de godkendte grupper, der skal ønske praktiksted.

1. Gå til "Praktik"

2. "Send ønskeformular"

3. Udfyld rullemenuerne

4. Marker de studerende, du vil sende ønskeformular til

5. Sæt dato for deadline

6. Klik til sidst på "Send ønskeformular"

 

De studerende prioriterer de mulige praktiksteder . Efter deadline fordeles de studerende i praktikfordelingsbilledet på vanlig vis.