Sådan udfylder du en ønskeformular

Alt efter hvilken uddannelse og semester du som studerende er tilknyttet, har du mulighed for at afgive prioriteringsønsker ved at udfylde en ønskeformular.

Ønskeformularen bruges også til at styre inhabilitet i forhold til praktiksteder, hvis du af særlige grunde ikke mener, at du kan være i praktik på en specifikt plads. Det kan fx være af familiære årsager eller andet, det er uddannelsen som vurderer din inhabilitet.

Ønskeformularen bruges også til at søge om særlige hensyn, det kan fx være pga. sygdom, der gør at du har brug for et praktiksted tæt på, her det igen uddannelsen som vurderer om der er tale om et særligt hensyn.

  1. Først trykker du på "Afgiv prioriteringsønsker" under menuen "Praktik".
  2. Skulle der være steder, hvor du som studerende, mener du af forskellige årsager er inhabil og derfor ikke kan være i praktik hos, skal du vælge praktikstedet i drop-down menuen og angive en årsag i tekstboxen nedenfor.
  3. Klik på "Tilføj og gem" når du har angivet årsag (OBS: Det er vigtigt, du angiver alle de steder, hvor du kan være inhabil, for at sikre den bedst mulige fordeling).
  4. Klik på "Gem og gå til step 2".
  1. Hvis du vil se de mulige pladser, skal du klikke her.
  2. Vælg dine ønsker i drop-down menuerne (OBS: Alt efter uddannelse og semester, vil du have flere eller færre ønsker at afgive. Det er ikke nødvendigt, at udfylde alle drop-down menuer, men at udelade dette vil ikke forbedre dine chancer, for at få opfyldt dine højere prioriteter, som du har ønsket - tværtimod).
  3. Hvis du har særlige hensyn, der skal tages højde for i forhold til dine, f.eks. sygdom eller lignende, skal typen vælges i drop-down menuen og en uddybende forklaring skrives nedenfor. Bemærk, det er op til den enkelte uddannelse at vurdere hvilke særlige hensyn, der tages højde for. Klik dernæst på "Tilføj og gem".
  4. Afmærk hvorvidt du kan fremskaffe det nødvendige og at de angivne oplysninger er korrekte.
  5. Klik på "Gem"

Din ønskeformular sendes til behandling hos uddannelsen når deadlinen er overskredet. Denne dato vil altid stå angivet i formularen. Du har mulighed for at rette i formularen indtil deadline.