Vejledninger til PraktikportalenStuderendeFør praktikkenHvordan udfylder jeg en ønskeformular?

Hvordan udfylder jeg en ønskeformular?

Alt afhængig af uddannelsen og modulet, kan du som studerende have mulighed for at afgive prioriteringsønsker ved at udfylde en såkaldt ønskeformular. Ønskeformularen bruges også til at styre inhabilitet i forhold til praktiksteder.

  1. Klik på "Afgiv prioriteringsønsker" under menuen "Praktik".
  2. Skulle der være steder hvor du som studerende kan være inhabil, af forskellige årsager, skal du vælge praktikstedet i drop-down menuen og angiv en årsag i tekstboxen nedenfor.
  3. Klik på "Tilføj og gem" når du har angivet årsag (OBS: Det er vigtigt, du angiver alle de steder hvor du kan være inhabil, for at sikre den bedst mulige fordeling).
  4. Klik på "Gem og gå til step 2".
  1. Hvis du vil se de mulige pladser, skal du klikke her.
  2. Vælg dine ønsker i drop-down menuerne (OBS: Alt efter uddannelsen vil du have flere eller færre ønsker at afgive. Det er ikke nødvendigt at udfylde alle drop-down menuer, men at udelade dette vil mindske dine chancer for at få en plads du har ønsket).
  3. Hvis du har særlige hensyn der skal tages højde for, f.eks. små børn eller lignende, skal typen vælges i drop-down menuen og en uddybende forklaring skrives nedenfor. Bemærk, det er op til den enkelte uddannelse at vurdere hvilke særlige hensyn der tages højde for. Klik dernæst på "Tilføj og gem".
  4. Afmærk hvorvidt du kan fremskaffe det nødvendige og at de angivne oplysninger er korrekte.
  5. Klik på "Gem"

Din ønskeformular sendes til behandling hos uddannelsen når deadlinen er overskredet. Denne dato vil altid stå angivet i formularen. Du har mulighed for at rette i formularen indtil deadline.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015, opdateret juli 2016