Sådan ser du dine beskeder i Praktikportalen

Dine beskeder vises i beskedoversigten nederst på forsiden. Du kan bruge filtreringsfunktionerne til hurtigt at finde dine ulæste beskeder på tværs af eller indenfor en bestemt beskedtype.

Se beskeder i portalen

1. Øverst til venstre på startsiden markerer tallet over konvolut-ikonet antallet af ulæste beskeder. Hvis der ikke er et tal, er der ingen ulæste beskeder.

2. Lidt længere nede viser en tekstboks antallet af ulæste beskeder.

3. Nederst på siden vises beskederne i en oversigtstabel. Klik på den enkelte besked for at læse den.

4. Som default vises kun ulæste beskeder. Tryk på 'Vis alle' for at vise både læste og ulæste beskeder. Ulæste beskeder er fremhævet med fed skrift.

Praktikforløb: her vises det praktikforløb beskeden er knyttet til. Hvis beskeden ikke automatisk kan knyttes til et bestemt forløb, er kolonnen tom.

Type: Der er 3 beskedtyper

  • Beskeder: beskeder sendt manuelt af f.eks. en underviser, en studerende eller af administrativt personale eller sendt automatisk ifm. information om at en praktikfordeling er færdig eller ved bestilling af nyt password.
  • Notifikationer fra praktikforløb: notifikationer sendt fra aktiviteter på den studerendes praktikforløb f.eks. i forbindelse med godkendelse af en aktivitet, eller hvis der er lagt et nyt dokument op på aktiviteten.
  • Dialogforumaktivitet: indlæg i et dialogforum.

Filtrer beskeder efter type

1. Tryk på feltet under 'Type', hvor der står 'Vis alle'

2. Vælg den beskedtype, du ønsker at filtrere på. Når du har valgt den, opdateres beskedoversigten, så det kun er beskeder af den valgte type, der vises.

Marker beskeder som læst/ulæst

1. Vælg de beskeder, du vil angive som enten læste eller ulæste

2. / 3. Tryk på 'Marker som læst' eller 'Marker som ulæst' for at sætte den ønskede status på de valgte beskeder