Sådan opretter du en aktivitet på en enkelt studerendes praktikoversigt

Denne vejledning beskriver hvordan man opretter en aktivitet på en enkelt studerendes praktikoversigt, såfremt aktiviteten er enkeltstående for pågældende forløb, og kun omhandler en enkelt studerende. Dette kunne fx være en temadag, oplysning om brandøvelse eller lignende.

Ønsker du at oprette en aktivitet, der gør sig gældende for såvel nuværende som fremtidige forløb, kan du med fordel oprette en aktivitetsskabelon. Vejledning til denne, finder du her.

Tilføj aktivitet til praktikoversigten

Tilføj aktivitet til aktivitetsflow

For at tilføje en aktivitet til en studerends praktikoversigt, skal du først fremsøge denne studerende. Hvis denne ikke er på forsiden, skal du:

1. Gå ind under "Praktik"

2. og "Mine praktikker"

3. Her kan du fremsøge hvilken periode, den studerende tilhører

4. Herefter klikker du på den pågældende studerende.

Du er nu inde på den studerendes praktikoversigt. For at kunne tilføje en aktivitet, skal du:

5. Klikke på fanen "Aktiviteter".

6. Her vælger du "Opret"

4. Hvis du vil tilføje en aktivitet, du har brugt før, kan du fremsøge denne her. Ellers skal du

    bare springe denne over og udfylde informationerne.


5.  Her udfyldes alle informationer om den påglædende aktivitet

    I boxen "Aktivitetsinformationer" skal der udfyldes følgende informationer:

    "Navn" er aktivitetens navn.

    "Beskrivelse" er beskrivelse af den pågældende aktivitet.

    "Kategori": Her kan du vælge enten "møde" eller "dokument".

    "Aktivitetslængde (antal dage)": Hvor lang tid løber aktiviteten over/hvor lang tid har den

    studerende inden deadline.

    Evt. (start- og) slutdato for aktivitet

    "Obligatorisk" - klik i checkboxen, hvis aktiviteten er obligatorisk.

6. Boxen kaldet "Må se detaljer" og "Godkendes af" er selvforklarende. Boxen "Godkendes af"

    er ikke obligatorisk.

7. Slutteligt trykkes der "Gem" nede i bunden.

Herefter bliver du mødt af et nyt billede, hvor de oplysninger, du lige har givet, står i den venstre kolonne.

I den højre kolonne kan du:

7. Tilføje dokumenter, der skal følge med aktiviteten. Såfremt der skal tilføjes flere dokumenter, skal man først til føje en fil, trykke "Tilføj og gem" og derefter tilføje en ny fil.

8. Vælge ved hvilke hændelser, der skal sendes notifikationer ud samt hvem der skal have disse. Såfremt der skal tilføjes flere notifikationer, er proceduren den samme som for dokumenter.

Når aktiviteten er tilpasset, som man gerne vi have den, kan man

9. Klikke "Tilbage til aktiviteter" og finde ens nyoprettede aktivitet i listen sammen med de andre aktiviteter.