Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministrator Før praktikkenRettelse af flows på praktikforløbsskabeloner og aktivitetsskabeloner.

Rettelse af flows på praktikforløbsskabeloner og aktivitetsskabeloner.

Alle aktivitetsskabeloner oprettet efter 1/11 2016 og er sat på flows, vil kunne opdateres på aktivitetsskabelonen og slå igennem på flowet på praktikforløbsskabelonen. Det vil sige at en aktivitetsskabelon, der er brugt på flere flows, kan opdateres ét sted, og derved blive rettet på alle de ønskede flows på samme tid. Dette kunne eksempelvis være et nyt dokument til et bevis, eller praktikvejlederen skal godkende en aktivitet, der tidligere ikke skulle godkendes.

Det er kun skabelonerne, der bliver opdateret. Det vil sige at de studerende, der allerede er i praktik, ikke vil mærke til ændringerne. Ønsker du at ændre i flowet på de studerende, der er i gang med et praktikforløb, følg da denne vejledning.

1. Klik på "Skabeloner"

2. Klik på "Aktivitetsskabeloner"

3. Klik på den aktivitet, du vil opdatere

Ret de ting, du gerne vil rette; beskrivelse, dokumenter, godkendelse, notifikationer...

4. Vælg "Gem"

Du får nu vist et boks med hvilke praktikforløbsskabeloner, aktiviteten er på.

5. Check de bokse af, aktiviteten skal opdateres på.

6. Vælg "Fortsæt"

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, november 2016