Hvordan godkendes praktik i Praktikportalen?

Hele praktikforløb godkendes på én studerende ad gangen.

For at godkende en studerendes praktikforløb, skal du først fremsøge den studerendes oversigt over aktiviteter. Dette kan gøres ved at:

1. Klikke på "Praktik"

2. Derefter "Mine praktikker"

3. Her fremsøger du det forløb, de studerende er på.

4. og vælger den studerende, hvis praktik, du gerne vil godkende/behandle.

Når man har løbet igennem om det, der skal godkendes, er godkendt, og man er klar til at godkende/behandle praktikforløbet, klikker man på:

5. "Praktikforløbsgodkendelse"

6. Såfremt det er nogle bestemte fag, der skal godkendes, vælger man disse. (Dette er ikke altid tilfældet)

7. Herefter vælger du den godkendelsesstatus, du vil give den studerende.  For at godkendelsen kan overføres til det studieadministrative system esas, såfremt det er slået til på din uddannelse eller UC, skal værdien svare til den valgte karakterskala på planlægningsuddannelseselementet i esas.

8. Du kan tilføje en fritekst til "Bemærkning"

9. slutteligt vælges "Gem"

Nulstil godkendelse

1. Hvis du ønsker at nulstille en fejlagtig godkendelse gøres dette efterfølgende ved hjælp af knappen "Nulstil godkendelse".

Hvis godkendelsen er blevet sendt til esas, skal bedømmelsen også først nulstilles/slettes i esas, før der kan oprettes en ny godkendelse.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, september 2016, opdateret november 2022