Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministrator Under praktikkenHvordan frigiver jeg en praktikplads, der allerede har været i brug?

Hvordan frigiver jeg en praktikplads, der allerede har været i brug?

Hvis en studerende er ophørt i en praktik eller har flyttet praktikplads, og praktikstedet har mulighed for at tage en ny studerende i praktik i stedet for, skal praktikpladsen kunne opgives til fordeling på ny.

Fremgangsmåden herfor følger herunder.

Først tjekkes de studerende for at være sikker på, det er den rigtige plads, man frigiver. Dette gøres under

1. "Praktik"

2. "Mine praktikker"-

3. Evt. fremsøg uddannelse og periode

Her vil de studerende, der er og/eller har været tildelt en praktikplads fremgå.

4. Hvis der står "Flyttet" eller "ikke vurderet", vil dette være de praktikpladser, der ikke længere er besat af den studerende. Notér dig stedet.

5. Hvis den studerende optræder flere gange på listen, vil den studerende være i gang med det praktikforløb hvis "Status" står som værende "I gang".

6. Herefter scroller du ned i menuen til venstre og finder "Praktikpladser"

7. Derefter "Fordelt"

Det fremgår ikke hvad den studerendes status er på den fordelte praktikplads, så hvilken praktikplads det drejer sig om skal noteres, når man tjekker de studerende (step 1-5)

8. Evt. fremsøges uddannelsen.

9. Herefter vælges den praktikplads, man igen ønsker at frigive til fordeling.

10. Her scroller du ned i bunden og klikker "Lav kopi".

Du bliver nu ført over til at skulle oprette praktikpladsen. Her skal du:

11. Tilnytte administrationsperiode

12. Klikke "Tilføj"

13. Tilknytte vejledere

14. Klikke "Tilføj"

15, Slutteligt vælges "Opret"

Praktikpladsen er nu oprettet, men er stadig en kladde.

Inden pladsen frigives til fordeling, skal du:

16. Evt. skrive en bemærkning til pladsen

17. Angive "Oplysninger om praktikken".

18. Evt. fremsøge og tilføje kontaktpersoner

19- Fremsøge og tilføje undervisere

20 Til sidst vælger du "Gem"

For at aktivere praktikpladsen og frigive den til fordeling, skal du

21. Først scrolle tilbage op i toppen og vælge "Frigiv til UC".

22. Umiddelbart efter vil denne knap have ændret navn til "Frigiv til fordeling". Denne trykker du på.

Nu er pladsen oprettet og frigivet til fordeling på ny

Hvis en studerende skal fordeles på denne plads, skal man ind på "Praktikpladsfordeling" under "Praktik", som vist på billedet under.

For mere information om hvordan man fordeter studerende på praktikpladser, se da denne vejledning.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015, opdateret juli 2016