Udtræk

Der kan laves en masse forskellige udtræk fra Praktikportalen. Herunder vil der blive beskrevet, hvad de forskellige udtræk indeholder.

Du finder udtræk her:

1. scroll ned i menuen til venste og find "Udtræk".

2. Vælg hvilket udtæk, du vil have

Herunder vil det blive beskrevet, hvad du får af forskellige informationer med de forskellige udtræk, i rækkefølge efter relevans/hyppighed hvormed det givne udtræk bliver brugt.

Alle udtræk bliver hentet som excel-filer

Mine studerende

3. Har du valgt udtrækket "Mine studerende" skal du yderlige specificere, hvad det er, du vil have udtræk omkring. "Vælg evt. administrationsperiode" Og Vælg evt. praktikperiode" er valgfrie.

4. Efter specifikationerne er valgt, trækkes der på "Hent"

Dette udtræk indeholder:

    A: Studerendes studienummer

    B: Studerendes navn

    C: Studerendes hold

    D: Første dag tilknyttet holdet (studiestart)

    E:  Sidste dag tilknyttet holdet

    F: Praktikforløbets status

    G: Administrationsperiode (år/forår eller efterår)

    H: Praktikperiodeperiode (modul)

    I: Praktikstedets navn

    J: Praktikstedets adresse

    K: Praktikstedets postnummer

    L:  Praktikstedets by

    M: Fagkrav

    N: Uddannelse

    O: Udbudssted

    P: Praktikstart

    Q: Praktikslut

    R: Aftalt praktikstart

    S: Aftalt praktikslut

Aktivitet status

3. Har du valgt udtrækket "Aktivitets status" skal du yderlige specificere, hvad det er, du vil have udtræk omkring.

4. Efter specifikationerne er valgt, trækkes der på "Hent"

    A: ID

    B: Aktivitet

    C: Studerendes navn

    D: Studerendes studienummer

    E: Praktikforløb status

    F: Studerendes hold

    G: Aktivitet start

    H: Aktivitet slut

    I: Kategori (dokument eller møde)

    J: Er gruppeaktivitet

    K: Evt. gruppe

    L:  Praktikvejleder(e)

    M: UC-underviser(e)

    N: Aktivitet, der skal godkendes?

    O: Godkendt?

    P: Årsag til manglende godkendelse

Praktikfordeling/Frigivet til fordeling

3. Har du valgt udtrækket "Mine studerendes" skal du yderlige specificere, hvad det er, du vil have udtræk omkring. "Vælg evt. praktiksted" er valgfri.

4. Efter specifikationerne er valgt, trækkes der på "Hent"

    A: Praktikplads ID

    B: Udbudssteds navn (uddannelsen)

    C: Fagkrav

    D: Frigivet til fordeling

    E: Fordelt

    F: Studerendes navn

    G: Praktikstedets navn

    H: Plads status (fordelt/fjernet)

    I: Praktikforløbsskabelon

Praktikpladser oprettet eksternt

Såfremt uddannelsens udbudssted har givet tilladelse til at studerende og/eller praktikstederne selv kan oprette praktikpladser, kan en oversigt over disse hentes her.

3. Evt. specificer hvilken uddannelse du ønsker udtræk for.

4. Efter specifikationerne er valgt, trækkes der på "Hent"

    A: Praktikplads ID

    B:Praktikstedets navn  

    C: Evt. Udbudssteds navn

    D: Uddannelse

    E: Adminitrationsperiode

    F: Praktikforløbsskabelon

    G: Status (Frigivet til UC/Frigivet til praktikstedet/Afvist/Godkendt)

    H: Oprettet af studerende (Ja/Nej)

    I: Oprettet af praktiksted (Ja/Nej)

    J: Oprettet af

    K: Oprettet (dato)

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015