Tilknyt personale (Trin 2)

Når du har oprettet en uddannelse og udbudssted, har du mulighed for at tilknytte personale så som praktikansvarlige administrative medarbejdere til uddannelsen.

Du finder først uddannelsen:

1. Vælg "Uddannelse" i menuen til venstre

2. Herefter vælger du "Uddannelse"

Så kommer der et billede op lig det overstående. Her kan du tilknytte uddannelsesadministratorer.

3. Fremsøg en ansat ved at begynde at taste hendes/hans navn eller initialer.

4. Derefter vælges det udbudssted som vedkommende til tilknyttes

5. Derefter vælges "Tilføj og gem"