Tilknyt en UC-underviser (Trin 16)

OBS! En UC-underviser kan først tilknyttes en studerende, når den studerende er blevet fordelt ud på sin plads.

En underviser kan først tildeles til en studerende, efter underviseren er blevet tilknyttet uddannelsen/udbudstedet. Se her hvordan man gør det (pkt. 9).

Tilknytning mellem en UC-underviser og en studerende foregå ved to trin – i hver sin menu. Først skal UC-underviseren tilknyttes holdet. Herefter kan UC-personale lave tilknytningen til den enkelte studerende.

Tilknyt UC-underviser til hold

 Tilknyt praktiklærer til hold
 1. Vælg "Praktik" i menuen til venstre
 2. Tryk på "UC undervisere" og dernæst "Holdoversigt"
 3. Søg efter det hold, der skal have tilknyttet en eller flere UC undervisere.

De korrekte undervisere skal først tilknyttes hele holdet, før de kan placeres på de enkelte studerende.

 1. Tryk på holdet, der skal tilknyttes
 2. Vælg UC undervisere
 3. Tryk nu på "Tilknyt".

UC-underviseren er nu tilknyttet holdet og kan nu tilknyttes den enkelte studerende.

Tilknyt UC-underviser til studerende

Tilknyt UC-underviser til studerende
 1. Vælg "Praktik" i menuen til venstre.
 2. Tryk på "UC undervisere" og dernæst "Oversigt".
 3. Søg efter de studerende der skal have en UC underviser tilknyttet.
 4. Tryk på de studerende der skal tilknyttes.
 5. Vælg UC undervisere.
 6. Tryk nu på "Tilknyt".

Når du er færdig med øvelsen har du tilknyttet en UC-underviser til en konkret studerende. UC underviseren har nu adgang i Praktikportalen til den studerendes praktikforløb.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015, opdateret marts 2018