Gruppehåndtering

Visse uddannelser, eksempelvis læreruddannelsen, bruger gruppepraktik.

For at starte en gruppepraktik, kræver det, at UC-personale har oprettet en gruppe, og at studerende har tilmeldt sig gruppen.

Det er kun muligt at oprette grupper i praktikperioder, der har tilknyttet en praktikforløbsskabelon, hvor gruppepraktik er valgt. Hvis dette ikke er foretaget, vil der ikke blive vist nogen perioder under menuen ”Opret grupper”. Nedenstående øvelse tager udgangspunkt i, at sådan en periode er blevet skabt.

De studerende tilmelder sig selv den gruppe, de ønsker at være en del af. UC-personale har også mulighed for at placere studerende i grupper.

Når de studerende har tilmeldt sig grupperne, skal UC-personale godkende gruppen. Herefter kan UC-personale starte praktikken under ”Start praktikperiode”.

De studerende har nu adgang til deres prioriteringsønskeformular. Det er muligt for de studerende at ønske praktikpladser under gruppepraktik. Alle studerende i gruppen har adgang til den samme prioriteringsønskeformular.

Opret gruppe og start praktikperiode

Opret gruppe og start praktikperiode
 1. Tryk på ”Opret grupper” under ”Grupper” i menuen til venstre
 2. Vælg den periode, hvori du ønsker at oprette gruppen (er der ikke nogen synlig periode, har du enten ikke sat praktikforløbsskabelonen korrekt op eller glemt at tilknytte praktikforløbsskabelonen en praktikperiode).
 1. Angiv antallet af grupper og antal studerende pr. gruppe – fx 1 gruppe med plads til 3 studerende
 2. Vælg, om nødvendig, udbudssted og holdtilknytning
 3. Tryk på "Tilføj og gem".

Nu kan de studerende, der har fået tildelt den anvendte praktikforløbsskabelon under deres uddannelsesplan, vælge den gruppe de vil være med i, når de logger ind på Praktikportalen. Eller du kan som UC-personale selv tildele studerende til gruppen. Øvelsen fortsætter ud fra dette scenarie.

 1. Tryk på ”Oprettede grupper”
 2. Fremsøg, om nødvendig, den netop oprettede gruppe
 3. Vælg den gruppe, du netop har oprettet.
 1. Fremsøg de studerende du ønsker at tilmelde gruppen (kan du ikke fremsøge nogen studerende, så tjek om de har fået praktikforløbsskabelonen tildelt under deres uddannelsesplan)
 2. Tryk på "Tilføj og gem"
 3. Godkend gruppen, når du er færdig med at tilmelde studerende.

Gruppen kan nu findes i menuen ”Godkendte grupper” og er klar til at starte praktikperioden.

OBS! Det er ikke muligt at fjerne en studerende fra en gruppe, når gruppen først er godkendt.

Start praktikperiode for en gruppe

Start praktikperiode for en gruppe
 1. Tryk på ”Praktik” i menuen til venstre
 2. Tryk på ”Start praktikperiode”
 3. Vælg uddannelse, administrationsperiode og praktikperiode
 4. Marker de studerende
 5. Hvis de studerende skal have mulighed for at ønske mellem praktikpladser, skal du vælge ”Start praktikperiode og send ønskeformular”. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du blot vælge ”Start praktikperiode”
 1. Angiv praktikperiodens længde
 2. Indsæt evt. datoer til de aktiviteter, der er tilknyttet praktikforløbsskabelonen
 3. Ændre, om nødvendigt, akvititetslængder
 4. Tryk på ”Gem”.

De studerende er nu klar til at blive fordelt (medmindre du vil give dem tid til at ønske pladser).

Når øvelsen er færdig, har du oprettet og godkendt en gruppe med tilknyttede studerende.