- Sådan tilknytter du UC underviser til studerende (Trin 16)

Der kan først tilknyttes UC underviser til studerende når de er fordelt på praktikplads.

En underviser kan først tilknyttes til studerende når underviseren er tilknyttet uddannelsen/ udbudstedet.

Tilknytning mellem UC underviser og studerende skal foretages i to trin. Først skal UC underviser tilknyttes holdet. Herefter kan UC underviser tilknyttes de studerende.

Tilknyt UC underviser til hold

 Tilknyt praktiklærer til hold
 1. Vælg UC undervisere i menuen praktik.
 2. Vælg Hold tilknytning i fanen i den vandrette menu.
 3. Vælg Uddannelse, udbudssted, periode og praktik/klinikforløb.
 4. Vælg det hold der skal have tilknyttet en eller flere UC undervisere.
 5. Vælg den eller de UC undervisere, som skal tilknyttes holdet.
 6. Vælg Tilknyt

UC underviserne er nu tilknyttet holdet og kan tilknyttes de enkelte studerende.

Tilknyt UC underviser til studerende

Tilknyt UC-underviser til studerende
 1. Vælg Tilknytning af UC underviser i fanen i den vandrette menu
 2. Vælg hold (resten af søgningen huskes).
 3. Vælg UC undervisere.
 4. Vælg de studerende der skal tilknyttes UC underviseren.
 5. Vælg Tilknyt.

UC underviser har nu adgang til de tilknyttede studerende i Praktikportalen.