Vejledninger til PraktikportalenUnderviserKommunikationHvordan sender jeg beskeder til studerende/vejleder via Praktikportalen?

Hvordan sender jeg beskeder til studerende/vejleder via Praktikportalen?

Du har som UC Underviser og administrativt personale mulighed for at sende beskeder til uc-personale, praktiksteder eller studerende, igennem menuen

"Kommunikation".Du har også adgang til et dialogforum. Dette findes også under menuen ”Kommunikation”. Her er det muligt at oprette og være medlem af grupper på tværs af alle brugergrupper og proffessionshøjskoler i Praktikportalen. Se mere om hvordan du opretter dialogforums her

For at sende en besked skal du:

1. Klikke på "Kommunikation" i menuen til venstre

2. Vælge hvem, du gerne vil sende en besked til. "Personale" dækker over ansatte på professionshøjskolen (undervisere og administrativt personale). "Praktikforløb" er de studerende. "Praktiksteder" er personalet på praktikstederne, typisk vejledere.

3- Vælg "Ny besked"

Hvis du har valgt "Praktikforløb" og vil sende beskeder til studerende, ser det sådan ud.

4. Fremsøg de studerende, du vil sende en besked til.

5. Vælg "Marker alle" eller

6. Marker de studerende, du ønsker at sende beskeden til.

7. Vælg da "Skriv besked til de valgte modtagere"

8. Til højre kan du se hvilke studerendes praktikforløb du har valgt at sende beskeder til - du kan også fjerne praktikforløb her

9. Hvis du er ved at sende en besked til studerende, får du mulighed for også at sende beskeden til deres tilknyttede vejledere og undervisere.

10. Her kan du vælge om beskeden skal sendes til modtegerne som Email eller SMS

10. Vælg hvornår beskeden skal udsendes

11. Her skriver du beskeden

12. Her kan du vedhæfte en fil. Der kan kun vedhæftes en enkelt fil.

13. Slutteligt vælges "Opret"

Du bliver nu ført over på en side, hvor du kan se alle de beskeder, der er blevet sendt. Der kan godt gå lidt tid fra du har afsendt beskeden, til beskeden rent faktisk er sendt.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, juni 2016. Opdateret oktober 2019.