Vejledninger til PraktikportalenUnderviser Under praktikkenHvordan fjerner jeg min tilknytning til en studerende?

Hvordan fjerner jeg min tilknytning til en studerende?

For at du som underviser og vejleder på uddannelsen kan fjerne din tilknytning til en studerende, skal du først vælge den specifikke studerende. Denne finder du

1. enten fra forsiden, eller

2. via "Praktik"

3. og derefter "Mine praktikker"

4. Her vælger du den konkrete studerende.

Du kommer nu over på den studerendes oversigtsside.

5. Her vælger du "Detaljer".

På denne side kan du se detaljer om studerende, den studerendes praktikforløb, m. m.

6. Scroll ned til bunden af siden og find dig selv under "UC undervisere"-rubrikken.

7. Vælg "Slet og gem".

Du har nu fjernet din tilknytning til den studerende. Den studerende vil nu ikke længere optræde på listen over "Mine praktikker" og du vil ikke længere få notifikationer om denne studerendes praktikforløb

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, september 2016