Sådan opretter du et dialogforum

Alle brugere i Praktikportalen har mulighed for at lave et eller flere dialogforummer. Disse kan indeholde både studerende, undervisere og praktikstedspersonale fra et helt hold på din uddannelse, på tværs af alle uddannelser på din institution og endda på tværs af professionshøjskoler i hele landet.

Du kan oprette og være medlem af lige så mange dialogforummer, som du har lyst til.

1. Når du står på forsiden, skal du finde menuen "Kommunikation"

2. herunder finder du feltet "Dialogforum"

Du opretter et dialogforum ved at

3. Klikke på plus-tegnet udfor "Opret dialogforum"

4. derefter navngives der i tekstfeltet og derefter tryk "Opret"

5.Til venstre kan du se alle de grupper, du er medlem af.

6. Her kan du redigere gruppens titel og beskrivelse.

7. Her kan du se deltagerne af gruppen. For at tilføje deltagere, klikker du på silhuetten med plus-tegnet (næste billede).

Når du klikker på silhuetten med plus-tegnet for at tilføje flere deltagere (trin 7), fremkommer dette billede.

8. For at tilføje medlemmer til dialogforummet, skal du først fremsøge disse.

9. Udover studerende, kan du også tilføje praktikstedsvejledere (og andet personale fra praktikstederne, som er i Praktikportalen) og personale på diverse professionshøjskoler - undervisere såvel som administrativt personale.

Undergruppe til dialogforum

Det er muligt lave en undergruppe til et dialogforum, det kan fx være relevant, hvis du er med i en samlet dialogforum for hele jeres hold eller årgang, men I ønsker at sende beskeder i mindre grupper, som ikke kan ses af alle.

1. Tryk på plusset ud for det dialogforum, som du ønsker at oprette en undergruppe til.

2. Giv undergruppen en sigende titel

3. Tryk opret

Efterfølgende skal du tilføje medlemmer som beskrevet under pkt. 7 tidligere i vejledningen. Vær opmærksom på, at du i en undergruppe kun kan tilføje medlemmer fra det overordnede dialogforum.