Det finder du i menuen

De menuer som er tilgængelige for dig som studerende, afhænger af hvilken uddannelse, du er tilknyttet. Det afhænger f.eks. af, om du skal ønske praktikpladser eller selv skal ud og finde din praktikplads.

  • "Mine oplysninger": her kan du se de oplysninger, der er registreret på dig. Du har også mulighed for at tilknytte et CV og lave en præsentation af dig selv. Disse ting er synlige for praktikstedet.
  • "Praktik" indeholder alt omkring din praktik; både før, undervejs og efter praktikken. Alle dine praktikforløb er samlet herunder.
    • Før: hvis du skal afgive praktikstedsønsker, kan du finde en ønskeformular herunder. Hvis din uddannelse tillader det, så kan du i formularen også fravælge praktiksteder samt angive særlige hensyn osv.
    • Undervejs: et praktikforløb kan bestå af flere forskellige aktiviteter, f.eks. logbog og midtvejsevaluering. Det vil være muligt at uploade filer til en aktivitet. Hvis du er i gruppepraktik har hele gruppen adgang til den samme aktivitet; så I f.eks. kan se hinandens filer.
    • Efter: et praktikforløb forbliver i Praktikportalen efter det er afsluttet. Så du kan altid gå tilbage ind på et forløb og læse den information, der er lagt på det enkelte forløb.
  • "Kommunikation": her finder du dialogforum, hvor du kan kommunikere med både praktikvejleder og underviser.
  • "Vejledninger": Her finder du link til vores danske og engelske vejledningssider, ligesom denne, som du er inde på nu.