Vejledninger til PraktikportalenPraktikstedspersonaleVejlederSådan godkender du flere studerendes aktiviteter på en gang (Massegodkendelse)

Sådan godkender du flere studerendes aktiviteter på en gang (Massegodkendelse)

I Praktikportalen vil der typisk være aktiviteter, der skal godkendes af enten vejlederen, underviseren eller den studerende. I nogle tilfælde vil det være praktisk og tidsbesparende at godkende flere aktiviteter på flere studerende ad gangen. Hvordan dette gøres som praktikvejleder fremgår herunder:

Hvis du vil massegodkende eller -afvise aktiviteter på flere studerende, skal du:

1. Finde menuen "Praktik" ude til venstre

2. Vælge "Godkend aktiviteter"

3. Med disse filtre fremsøger du hvilken uddannelse, praktikperiode og hvilket forløb osv., det drejer sig om.

4. Det fremgår i denne kolonne hvilke aktiviteter, der afventer praktikvejleders godkendelse.

5. Hvis du har behov for det, kan du se de filer, der er blevet uploadet på aktiviteten ved at klikke her på den enkelte studerende.

6. Dette åbner en pop-op boks, hvor du så kan vælge at åbne det uploadede dokument eller downloade det til din computer.

 

7. Du kan nu sætte flueben ud for de studerende/aktiviteter, du ønsker at massegodkende.

8. Herefter kan du vælge "Godkend" eller "Afvis" aktiviteterne, alt efter om du vurderer de studerendes indsatser som værende i orden eller ej.

Vejledning udarbejdet af Jesper Meyer Ipsen, marts 2017