Vejledninger til PraktikportalenVelkommenPraktikstedspersonaleAdministratorSådan opretter du en praktikplads på praktikstedet

Sådan opretter du en praktikplads på praktikstedet

Her er en vejledning til, hvordan man opretter en praktikplads på det praktiksted, man er ansat på. Det er ikke alle uddannelser, der har åbnet op for at praktikstederne kan oprette praktikpladser.

Opret praktikpladser

Opret praktikpladser

For at oprette praktikpladser skal du:

1. Klikke på menuen "Praktiksted" ude til venstre

2. Klikke på "Alle praktiksteder"

3. Herefter vælger du det praktiksted, hvor du vil oprette en (eller flere) praktikplads(er) på. Hvis der kun er et praktiksted, vælges dette.

4. Tryk på "Opret praktikplads(er)"

5. Rediger eventuelle detaljer om praktikpladsen.

6. Vælg den korrekte administrationsperiode

7. Tryk på "Tilføj"

Der vil nu fremkomme en ny kolonne til højre, hvor du skal angive hvilket praktikforløb pladsen skal udbydes til.

8. Vælg hvilket praktikforløb, pladsen skal udbydes til. Såfremt du vælger pladsen kan udbydes på flere praktikforløb, bliver pladsen enten besat på det ene eller det andet forløb. Der skal derfor oprettes to pladser, til henholdsvis det ene og det andet praktikforløb.

9. Tryk "Næste"

Under rubrikken Praktikforløb den plads kan tilbyde fremkommer nu mere information.

10. Angiv hvor mange pladser, der skal oprettes på det valgte sted i den valgte periode.

11. Tilføj eventuelle relevante fagkrav til pladsen.

12. Vælg "Tilføj"

13. De oprettede pladser fremkommer under.

Har du oprettet for få pladser, kan du altid komme tilbage hertil og oprette ekstra pladser.

14. Vælg "Opret"

Alt efter om du har oprettet en eller flere pladser, vil du nu blive ført over i et nyt billede.

Billede: Oprettet flere pladser

Billede: Oprettet én plads