Det finder du på forsiden af Praktikportalen

Praktiksted

Her finder du de praktiksteder du har adgang til samt personalehåndtering.
Som administrator på et praktiksted kan du selv oprette nye praktikstedsbrugere.
En ny bruger har kun adgang til studerende enten som administrator eller tilknyttet som praktikvejleder til den studerende

Praktikpladser

Her kan du finde en statusoversigt over de praktikpladser, der enten er i gang med en godkendelse eller mangler en godkendelse fra praktikstedet.
Det er også muligt at se de praktikpladser, der allerede er godkendte eller afviste.

Praktik

Her kan du tildele rollen som praktikvejleder og eksaminator til de enkelte studerende samt se de praktikker, der er i gang.

Skabeloner

Under skabeloner er det muligt at oprette en aktivitetsskabelon, i tilfælde af, at man skal have en samtale med den studerende, eller lignende.

Kommunikation

Her finder du dialogforummet. Dialogforummet er et rum, hvor både studerende, praktiklærer på uddannelsen samt personale på praktikstedet har adgang til. Det betyder at det er muligt, at lave en dialoggruppe, der både har medlemmer fra VIA og UCN; både studerende, UC-personale og praktikstedspersonale på tværs af uddannelse.

Det er også muligt, at sende en besked direkte til den studerende, ved at gå ind på det konkrete praktikforløb. Dette gøres ved, at vælge den studerende fra en af oversigterne.

Udtræk

Under udtræk har du mulighed for at hente en liste over studerende med et igangværende eller fremtidigt praktikforløb på praktikstedet.