Vejledninger til PraktikportalenVelkommenPraktikstedspersonaleVejlederSådan tilgår du eksamenssystemet (kun for eksaminator)

Sådan tilgår du eksamenssystemet (kun for eksaminator)

For at kunne tilgå eksamenssystemet, skal du være tilknyttet som eksaminator til en studerende i Praktikportalen. Du skal samtidig være tilknyttet et eksamensflow i WISEflow. Eksamensflowet i WISEflow laves oftest først 1-2 måneder før prøveafviklingen, du kan derfor ikke forvente at du kan tilgå WISEflow med det samme du er tilknyttet som eksaminator i Praktikportalen.

I praktikportalen skal du:

1. Klikke på fanen "Praktik".

2. Klikke på "WISEflow"

 

Informationer omkring WISEflow:

3. Det er i fanen "Bedømmer" du har adgang til den studerendes eksamensflow.

4. Her finder du den studerendes eksamensflow og ved at trykke på det, kommer du ind på flowet

5. Her kan du se bedømmelsesperiodens start og slut tidspunkt

6. Her ser du navnet på den studerende

7. Her finder du den studerendes opgave og ved at trykke på clipsen kan du åbne opgaven

8. Her kan du se dokumenter og link, som uddannelsen har lagt ind

9. Her skal bedømmelsen tastes ind efter afvikling af prøven

10. Den opnåede bedømmelse vælges i karaktergivningsmenuen

11. Når bedømmelsen er valgt trykkes på knappen "Registrer"

12. Der afsluttes med at trykke på knappen "Indsend alle"

13. Når bedømmelsen er indsendt kan det ses ud for den studerendes navn