Forløbsafregning

Det er muligt at angive, om der er forløbsafregning på en praktikperiode. Man kan vælge at afregne for et forløb, uger eller timer og det er også muligt at angive afregningssatsen.

For at sætte forløbsafregningen op, skal man forud for oprettelse af praktikpladser og inden man starter de studerende praktikforløb, tilknytte afregningen under praktikperioder i menuen Praktik.

 1. I drop-down menuen "afregningstype" vælges enten timer, uger eller forløb
 2. I feltet "antal" udfyldes det antal timer/uger/forløb som selve praktikforløbet strækker sig over. Hvis de studerende er i praktik i 4 uger, som der skal være afregning for, skrives 4
 3. I feltet "sats" skrives satsen som der skal afregnes for.  

Dette skal sættes op for hvert praktikforløb der er afregning på og i hver praktikperiode.

Under selve praktikstedet kan man oprette en kontaktperson for forløbsafregningen med navn og mail, samt vedhæftede en fil, fx. kontrakt for selve forløbsafregningen, som er aftalt med uddannelsen og praktikstedet (personen oprettes ikke med login til Praktikportalen).

For hver administrationsperiode (forår/efterår), skal man tilføje de forløbsafregninger som der skal laves en afregning for.

 1. Her indtastes navn og mail for kontaktpersonen for afregningen. Det er også muligt at uploade en fil.
 2. For hvert praktikforløb hvor der er afregning, skal dette tilknyttes her under "Eksisterende forløbsafregninger. Her er det også muligt at slette en forløbsafregninger på et forløb, hvis der fx. kommer ændringer til antallet af studerende.
 3. For at tilføje en ny forløbsafregning, vælges praktik/klinikperioden først her.
 4. Dernæst tastes antallet af studerende
 5. Klik på "Tilføj og gem" til sidst.

Hvis en studerende ophører i praktikforløbet, kan man vælge at slette den forløbsafregning der er knyttet til den studerende, hvis praktikstedet ikke skal modtage betaling for de ophørte studerende.

Hvis forløbsafregningen skal slette skal man ind i menuen ”Praktik” og ”mine praktikker”.
Under ”Praktikforløbsgodkendelse” i den vandrette menu, kan man slette afregningen.

Når man skal afregne praktikstederne og evt. udarbejde breve til praktik/klinikstederne, kan man bruges udtrækket ”Forløbsafregning udtræk”.
Udfyld søgefelterne og tryk på "Hent"

Af Exceludtrækket kan man se en række forskellige oplysninger.

 1. Her ses antallet af ”faktisk fordelte studerende” (Kolonne J), det vil sige det antal studerende der er fordelt til praktikstedet i Praktikportalen.
 2. Her ses ”antallet af studerende jf. tilknyttede forløbsafregninger” (kolonne K), det vil sige det tal der er indtastet under det enkelte praktiksted.
 3. I udtrækket er også lavet en udregning af det beløb praktikstedet skal fakturere uddannelsen for (kolonne O), udregnet ud fra antallet af studerende jf. tilknyttede forløbsafregninger.

Udtrækket kan bruges til at brevflette følgebreve til de enkelte praktiksteder eller til at skaffe den enkelte bruger et overordnet overblik over forløbsafregningen. Hvis brugeren retter nogle af tallene i (kolonne J eller K) med enten fordelte studerende eller studerende jf. kontrakt, vil selve beløbet i udregningen (kolonne O) IKKE ændre sig, dette skal brugere selv være opmærksom på at ændre.

Den enkelte bruger skal selv udfylde Fakturanummer i udtrækket.

Bemærk at de praktiksteder, hvor man IKKE har tilknyttet en forløbsafregning under praktikstedets stamdata, men hvor der er fordelt studerende kommer til at stå som den gule markering. Det er derfor muligt at se at der er noget som evt. skal tjekkes manuelt i forhold til selve forløbsafregningen