Vejledninger til PraktikportalenVelkommenUddannelsesadministratorFør praktikken- Sådan behandler/ godkender du studerendes selvoprettede pladser

- Sådan behandler/ godkender du studerendes selvoprettede pladser

Når et praktiksted er godkendt, kan de praktikpladser, studerende har oprettet på praktikstedet, godkendes.

På nogle UC'ere vil behandlingen af praktiksted og praktikplads være lig med behandling af kontrakten, der er indgået mellem studerende og praktiksted.

Såfremt praktikstedet ikke er blevet behandlet, følg da denne vejledning.

1. Vælg Alle praktikpladser i menuen praktikpladser

2. Vælg uddannelse (kan undlades).

3. Vælg i rullemenuen Frigivet til UC.

4. Vælg den plads, der skal behandles/godkendes.

Dette billede vil for nogle UC'er være selve kontrakten

Først tjekkes informationer om minimum:

5. Adresse. Her er det den konkrete adresse, som den studerende skal ud på under praktikforløbet.
6. Praktikforløb.
7. Specifikt om praktikperioden og læringsmål i praktikken (såfremt den studerende ikke allerede har indgivet dette).
8. Administrationsperiode og Kontaktperson.
9. Herefter kan praktikvejleder tilføjes. Hvis du ikke kan finde den, du søger, er vedkomne måske endnu ikke oprettet som personale (klik her for at finde vejledning).
10. Vælg Tilføj.
11. Der kan tilføjes underviser.
12. Vælg Tilføj.
13. Vælg Gem.

Herefter scroller du op i toppen igen.

14. Afvis: Pladsen afvises, hvis den fx. ikke lever op til læringsmål.
15. Godkend plads og send til praktiksted: Den som den studerende har skrevet på som kontaktperson, får en besked om, at han/hun kan gå ind og godkende praktikpladsen. Når praktikpladsen er godkendt af praktikstedet, får den status af Fordelt og fordeles automatisk til den studerende. OBS: vælger man denne mulighed, skal praktikstedet godkende pladsen for at den studerende kan tildeles praktikpladsen.
16. Godkend plads og fordel: Praktikpladsen godkendes og fordeles automatisk til den studerende. OBS: vælger man denne mulighed, får praktikstedet ikke mulighed for at godkende praktikpladsen.
17. Send tilbage til studerende: Her får praktik/klinisk koordinator mulighed for at sende praktikpladsen tilbage til den studerende. Det er muligt at vælge om man vil sende en notifikation til den studerende, med besked om hvad der skal ændres, fx. uddybelse af opgaver i praktikken. Den studerende får besked herom, på sin studiemail og kan derefter gå ind i Praktikportalen og ændre på pladsen og sende denne retur til uddannelsen.
Når praktikpladsen kommer retur skal den godkendes/ afvise på ny.