Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministratorFør praktikkenHvordan behandler jeg studerendes selvoprettede pladser?

Hvordan behandler jeg studerendes selvoprettede pladser?

Når et praktiksted er godkendt, kan de pladser, studerende har oprettet på praktikstedet, godkendes.

På nogle UC'ere vil behandlingen af praktiksted og -plads være lig med UC's behandling af kontrakten, der er indgået mellem studerende og praktiksted.

Såfremt praktikstedet ikke er blevet behandlet, følg da denne vejledning.

1. Først vælger du "Praktikpladser" i menuen til venstre

2. Derefter vælger du "Alle praktikpladser"

3. Evt. fremsøg uddannelse.

4. I rullemenuen vælges "Frigivet til UC"

5. Vælg den plads, der skal behandles/godkendes.

Dette billede vil for visse UC'ere være selve kontrakten

Først tjekkes informationer om minimum:

5. Adresse. Her er det den konkrete adresse, som den studerende skal ud på under forløbet.

6. "Praktikforløb".

7. Specifikt om praktikperioden og læringsmål i praktikken (såfremt den studerende ikke allerede har indgivet dette)

8. "Administrationsperiode" og "Kontaktperson"

9. Herefter kan praktikvejledere tilføjes ved at fremsøge disse. Hvis du ikke kan finde den, du søger, er denne måske endnu ikke oprettet som personale (klik her for at finde vejledning).

  10. Derefter tryk "Tilføj".

11.  Der kan også tilføjes undervisere ved at fremsøge disse

  12. Og derefter trykke "Tilføj".

13. I bunden trykker du "Gem"

Herefter scroller du op i toppen igen.

Du har følgelnde muligheder:

14. "Afvis": Pladsen afvises, hvis den fx. ikke lever op til læringsmål. Pladsen vil kunne ses under menuen "Praktikpladser" og "Afvist".

15. "Godkend plads og send til praktikstedet": Den, som den studerende har skrevet på som kontaktperson, får en besked om, at han/hun kan gå ind og godkende pladsen. Når pladsen er godkendt af praktikstedet, får den status af "Fordelt" og fordeles til den studerende . OBS: vælger man denne mulighed, får praktikstedet mulighed for at godkende pladsen. Den studerende er da tildelt denne plads.

16. "Godkend plads og fordel": Den studerende er nu fordelt til denne plads. OBS: vælger man denne mulighed, får praktikstedet ikke mulighed for at godkende pladsen.

17. "Send tilbage til studerende": Her får praktik/klinok koordinator mulighed for at sende pladsen tilbage til den studerende. Det er muligt at vælge om man vil sende en notifikation til den studerende, med besked om hvad der skal ændres, fx. uddybelse af "opgaver i praktikken". Den studerende får besked herom, på sin studiemail og kan derefter gå ind i Praktikportalen og ændre på pladsen og sende denne retur til uddannelsen.
Når pladsen kommer retur gennemgåes dette punkt igen, for enten at godkende eller afvise pladsen.

Hvis man vælger "Send tilbage til studerende" får man ovenstående boks frem. Her får man mulighed for at sende en besked til den studerende, hvor man kan anføre hvad der evt. skal ændres mv. Den studerende modtager beskeden på deres studiemail og kan så logge på Praktikportalen, redigere pladsen og sende den retur til Uddannelsen. Herefter skal Uddannelsen godkende pladsen påny.

Hvis Uddannelsen herefter klikker på Godkendt plads og fordel, er den studerende fordelt til pladsen.

 

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015, opdateret marts 2018, opdateret maj 2019 af Helle Skaaning