Vejledninger til PraktikportalenVelkommenUddannelsesadministratorUnder praktikken- Sådan håndterer du en studerende som ophører i praktik/klinik

- Sådan håndterer du en studerende som ophører i praktik/klinik

Hvis en studerende stopper før eller undervejs i en praktik/klinikforløb, f.eks. ved sygdom eller orlov, skal det registreres i Praktikportalen.

  1. Vælg Mine praktikker i menuen Praktik.
  2. Vælg uddannelse, evt. udbudssted, periode og evt. praktik/klinikforløb.
  3. Vælg den studerende, som skal have praktik/klinikforløb afbrudt.

4. Vælg Praktikforløbsgodkendelse i fanen i den vandrette menu.

5. Vælg den ønskede Godkendelsesstatus.
6. Det er muligt at skrive en bemærkning om grunden til at den studerende skal have afbrudt sit praktik/klinikforløb.
7. Vælg Gem.

Følg herefter den procedure man plejer at bruge ved studerendes ophør i praktik.