Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministratorUnder praktikkenProcedure for håndtering af når en studerende ophører i praktik

Procedure for håndtering af når en studerende ophører i praktik

Hvis en studerende stopper en praktik undervejs i perioden, ved f.eks. sygdom eller orlov, skal dette rettes i Praktikportalen.

For at fremsøge den pågældende studerende, det drejer sig om skal du ind i

1. Fanen "Praktik".

2. "Mine praktikker".

3. Her fremsøges evt. uddannelsen hvorunder den studerende hører-

4. Herefter vælges den pågældende studerende.

Udfor pilen fremgår det. at den studerende står som værende i gang med praktikforløbet. For at ændre dette, skal du

5. Klikke på "Praktikgodkendelse".

6. Ved "Godkendelsesstatus" vælges "Administrativt annulleret".

7. I "Bemærkninger" skrives evt. grunden til at den studerende er stoppet.

8. Slutteligt trykkes der "Gem".

Når dette er gjort, følges den procedure man plejer at følge ved en studerendes ophør i praktik.

Hvis pladsen, den studerende har skiftet fra, skal frigives til fordeling igen, følg da denne vejledning.