Hvordan tilføjer jeg en ny aktivitet?

Som administrator eller underviser kan du have et behov for, at oprette nye aktiviteter på en eller flere studerende. Før du kan oprette en aktivitet, skal du have oprettet en aktivitetsskabelon. En aktivitet kan enten være et ”dokument” eller et ”møde”. Hvis der vælges ”dokument” er der mulighed for at angive, hvor mange dage de studerende har til at udarbejde dokumentet. Du har også mulighed for at opsætte din aktivitet til, at den kræver godkendelse samt, hvem det er, der skal godkende den (studerende, praktiklærer, praktikvejleder).

Tilføj Aktivitet

Tilføj Aktivitet
  1. Tryk på "Opret" under "Aktiviteter" i menuen "Praktik".
  2. Fremsøg de studerende du ønsker at tilføje en aktivitet til.
  3. Vælg aktivitetsskabelonen du ønsker at tilføje.
  4. Marker de studerende.
  5. Tryk på "Ny aktivitet".

Når en aktivitet oprettes bliver den som udgangspunkt oprettet med de indstillinger, blev valgt under skabelonen Dags dato bliver default sat på aktiviteten. Når du har valgt, hvilke studerende, du ønsker at oprette en aktivitet på får du mulighed for, at ændre disse indstillinger på de to efterfølgende sider. F.eks. kan du tilføje et dynamisk dokument (mulighed for at skrive direkte i portalen) eller andre dokumenter (f.eks. vejledninger). Du skal også under oprettelsen tage stilling til om, der skal sendes notifikationer ud og til hvem.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015, opdateret november 2016