- Sådan opretter du praktikpladser (Trin 12)

UC personale, (samt praktikstedspersonale og studerende på nogle uddannelser) kan oprette praktikpladser. Det er muligt at oprette mange praktikpladser på et praktiksted på én gang. Det er desuden muligt at kopiere en praktikplads til et nyt forløb.

Det er vigtigt, at der til hver praktikplads tages stilling til:

  • Antallet af pladser du ønsker at oprette
  • Hvilket udbudssted pladsen tilhører
  • Hvilken administrationsperiode pladsen skal oprettes i
  • Hvilke praktikpladskrav opfylder pladsen
  • Hvilket praktikforløb kan pladsen tilbydes.

Opret praktikplads som UC personale

Opret praktikplads som UC-personale
  1. Vælg Alle praktiksteder i menuen Praktiksteder.
  2. Vælg Uddannelse (kan undlades).
  3. Vælg Godkendte (kan undlades).
  4. Find det relevante praktiksted. Såfremt praktikstedet ikke findes, skal det oprettes i Praktikportalen først. Se vejledning til oprettelse af praktiksteder her.

5. Vælg Opret praktikplads(er).

6. Rediger eventuelle detaljer om praktikpladsen.

7. Vælg den korrekte administrationsperiode

8. Vælg Tilføj.

 

9. Vælg hvilket praktikforløb, praktikpladsen skal udbydes til og tilføj eventuelle krav til praktikpladsen. Såfremt du vælger pladsen kan udbydes på flere praktikforløb, bliver pladsen enten besat på det ene eller det andet praktikforløb. Der skal derfor oprettes to pladser, til henholdsvis det ene og det andet praktikforløb.
10. Vælg Næste.

11. Angiv antallet af pladser, der skal oprettes på det valgte praktiksted.
12. Tilføj eventuelle relevante fagkrav til praktikpladsen.
13. Vælg Tilføj
    De oprettede praktikpladser vises under oplysninger om praktikpladserne.
    Har du oprettet for få pladser, kan du altid komme tilbage hertil og oprette ekstra pladser.
14. Vælg Opret.

Alt efter om du har oprettet en eller flere pladser, vil du nu blive ført over i et nyt billede. Her skal Praktikpladserne frigives til fordeling.

Billede: Oprettet én plads

Billede: Oprettet én plads

Billede: oprettet flere pladser

Billede: oprettet flere pladser