Opret praktikstedsbeskrivelse (Trin 4)

Praktikstedsbeskrivelserne er en formular til praktikstederne og i sidste ende til de studerende.

Det er kun muligt at lave én aktiv praktikformular pr. uddannelse. Dvs. alle de praktiksteder, der tilbyder praktikpladser under en specifik uddannelse, ser den samme praktikformular. Når praktikformularen er færdig, vil praktikstederne have en række felter, de skal udfylde. Dette kan være lige fra om de har frokostordning til beskrivelse af arbejdsopgaver. Disse oplysninger bliver synlige for de studerende. De studerende bruger disse oplysninger i forhold til at navigere imellem, hvilke pladser der giver mening for dem at ønske.

Når praktikformularen i sidste ende læses af de studerende, vil de opleve det som en praktikstedsbeskrivelse. Derfor omtales det både som praktikformular (for praktiksteder) og som praktikstedsbeskrivelse (for studerende). Som UC personale skal I kunne navigere imellem disse begreber.

Før en praktikformular bliver tilgængelig, kræver det, at felterne først er oprettet. Nedenstående øvelse går derfor først ud på at oprette felterne.

Disse felter kaldes elementer i Praktikportalen. Når elementerne er oprettet, kan de tilføjes praktikformularen.

Det er hele tiden muligt at tilføje nye elementer til sin praktikformular, også selvom den allerede er blevet synlig for praktikstederne.

En praktikstedsbeskrivelsesformular kan se ud på følgende måde:

Beskrivelse af elementer

Beskrivelse af elementer

Ved at oprette elementerne kontrollerer I, hvad praktikstederne skal oplyse. Der findes også elementer, der fungerer som ren tekst til praktikstedet, eller til de studerende; dvs. information fra jer til dem.

Når elementerne oprettes, skal I derfor forestille jer, hvad et praktiksted har brug for at blive informeret om, samt hvad de skal angive af informationer.

Det er muligt at oprette flere af de samme elementer til samme praktikstedsbeskrivelse; fx hvis man vil have en tjekboks til, om der er frokostordning, men også om praktikken er lønnet.

Et element kan oprettes med forskellige typer. De typer I har mulighed for at oprette i Praktikportalen er:

 1. Overskrift: Information fra UC til praktiksted
 2. Brødtekst: Informationsfelt fra UC til praktiksted, kan fx fungere som hjælpeinformation i forhold til, hvad brugeren skal gøre.
 3. Tekstlinje: Giver praktikstedet en enkel testlinje at skrive i
 4. Tekstboks: Giver praktikstedet en større boks at skrive i. Boksen udvider sig automatisk, hvis praktikstedet har brug for at angive en større mængde information
 5. Tjekboks: Giver praktikstedet mulighed for at lave en markering
 6. Multivælger: Giver praktiksteder mulighed for at vælge én svarmulighed i en dropdown. Det er kun muligt for praktikstedet at vælge et svar pr. multivælger
 7. Dato: Giver praktikstedet mulighed for at angive en dato
 8. Fil: Giver praktikstedet mulighed for at uploade en fil, som den studerende senere kan downloade.

Opret elementer til praktikformular

Opret elementer til praktikformular
 1. Tryk på "Uddannelse" i menuen til venstre.
 2. Tryk på "Praktikstedsbeskrivelse".
 3. Tryk nu på "Elementer".
 4. Tryk på "Opret".

De fleste felter i oprettelsesbilledet er selvforklarende. Derfor fremhæves blot ”Navn”, ”Beskrivelse til udfylder” og ”maxlængde på input felt”.

 • "Navn" er det navn du giver til elementet; dvs. det navn du bruger til at identificere elementet når du senere tilføjer det til praktikformularen. Med undtagelse af Overskrift og Brødtekst, er det også den titel på elementet som praktikstedet ser.
 • "Beskrivelse til udfylder" er den tekst som praktikstedet ser. Det du skriver er altså den tekst sompraktikstedet ser.
 • "Maxlængde på input felt" kan bruges til elementerne tekstlinje og tekstboks. Denne bruges, hvis du vil begrænse praktikstedet i, hvor mange anslag de må skrive.

 

 1. Opret nu følgende elementstyper, der alle skal tilføjes den uddannelse, du tidligere oprettede (opret evt. flere elementer, der har den samme type):
  • Overskrift - skriv fx ”Praktikinformation”
  • Brødtekst - skriv fx ”Nedenstående er en beskrivelse, af hvad praktikstedet tilbyder til studerende”
  • Tekstlinje - skriv fx ”Antal ansatte”
  • Tekstboks - skriv fx ”Arbejdsopgaver”
  • Multivælger - skriv fx ”Tilbyder løn under praktikken” og under multivælgerværdierne skriv ”Ja;Nej”
  • Checkboks - skriv fx ”Frokostordning”
  • Dato - skriv fx ”Dato”
  • Fil - skriv fx ”kontrakt”
 2. Tryk nu på "Gem".

Når du er færdig, har du oprettet samtlige typer elementer, der er tilgængelige. Det er ikke nødvendigt at bruge alle typer. Nogen uddannelser vil benytte få, andre flere. Du har oprettet alle typer elementer for bedre at kunne se deres individuelle effekt, når de sættes sammen med en praktikformular i nedenstående del af øvelsen.

Opret praktikformular

Opret praktikformular

Praktikformularen er den synlige formular for praktikstedet og i sidste ende den studerende. Der kan kun laves en praktikformular pr. uddannelse. Det betyder, at alle praktiksteder, der er tilknyttet f.eks. læreruddannelsen ser den samme praktikformular. Du kan altid rette i en praktikformular – f.eks. fjerne eller tilføje nye elementer.

 1. Tryk på ”Praktikformular”, der er placeret under ”Praktikstedsbeskrivelse”, der findes i menuen ”Uddannelse”.
 2. Tryk på "Opret".
 1. Vælg den uddannelse du tidligere oprettede. (Husk der kan kun være en praktikformular pr. uddannelse. Er I derfor flere om samme uddannelse er det kun én af jer, der kan oprette praktikformularen)
 2. Tryk igen på "Opret".
 1. Tilføj de elementer du har oprettet til praktikformularen.
 2. Ranger rækkefølgen af hvordan elementerne bliver præsenteret for praktikstedet. Det element der har det mindste tal vil stå først/øverst.
 3. Tryk på "Gem" – nu skal elementerne gerne placere sig i den ønskede rækkefølge.

Du kan nu gå ind på et praktiksted, der er tilknyttet din uddannelse. Når du klikker dig ind på praktikstedet skal du vælge fanen ”Praktikstedsbeskrivelse”. Her kan du se og udfylde din oprettede praktikformular.