Vejledninger til PraktikportalenPraktikvejleder Under praktikkenHvordan uploader jeg dokumenter til en specifik studerende på en bestemt aktivitet?

Hvordan uploader jeg dokumenter til en specifik studerende på en bestemt aktivitet?

Der er forskellige muligheder for at uplaode dokumenter.

Ved nogle aktiviteter kan der uploades dokumenter til den enkelte studerende på en specifik aktivitet.

Alternativt kan man uploade dokumenter via dialogforum (link).

Først skal du fremsøge den studerende til hvem du ønsker at uploade et dokument. Det gøres ved:

1. Først at klikke på "Praktik".

2. Derefter på "Mine praktikker"

3. Herefter fremsøges praktikperiden den studerende går på, hvis denne ikke allerede fremgår af listen under.

4. Klik på den ønskede studerende.

5. Find den ønskede aktivitet i flowet og tryk "Gå til..."

6. Klik på "Tilføj ekstra fil". (Det kan ske at der ikke kan tilføjes en ekstra fil, dette skyldes at aktiviteten er oprettet af en anden, som har fravalgt muligheden for at tilføje ekstra filer.)

7. Navngiv det nye dokument.

8. Vælg den fil fra din computer, der skal uploades. Det er ikke muligt at markere flere filer, og derved uloade flere filer på samme tid, men der kan uploades flere filer en ad gangen.

Et eksempel på, hvordan de enkelte dokumenter ser ud, når de er uploadet. Ønsker du at uploade en revideret version af et af dokumenterne, kan dette gøres ved at vælge 'Se dokument" (se step 6)

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015, opdateret november 2016

2 Kommentarer

Susanne Vilhelmsen

Når de studerende er fordelt men ikke startet endnu, hvordan kan jeg komme ind og læse de beskeder de sender før deres startdato? De har sendt præsentationer som jeg ikke kan se før de har startdato og har sendt spørgsmål jeg ikke kan se?

Kåre Degn

Hej Susanne, tak for din kommentar. Umiddelbart burde du godt kunne se de ting, som de studerende afleverer, efter at de er blevet fordelt, men før at de har en startdato.Jeg tror, at dette er mere et supportspørgsmål, som jeg ikke kan besvare her. Hvis du er tilknyttet til Professionshøjskolen Metropol, så kan du skrive til praktikportalen@phmetropol.dk.

Skriv din kommentaer

Send mig en mail, når der kommer svar