Vejledninger til PraktikportalenPraktikvejleder Under praktikkenHvordan tildeler jeg vejledere til de studerende? (Kun for administratorer)

Hvordan tildeler jeg vejledere til de studerende? (Kun for administratorer)

For at kunne tildele praktikvejleder til en eller flere studerende, skal du først:

1. Klikke på fanen "Praktik".

2. Klikke på "Praktikvejlederoversigt"

3. Først vælger du for hvilket forløb, du vil tildele vejledere til studernde.

4. Dernæst vælger du udbudssted, fra hvilket der skal tildeles vejledere.

5. Herefter fremkommer alle de vejledere, der er til rådighed. Her vælger du den eller de vejledere, du vil knytte til en eller flere studerende.

6. Her vil de studerende, der endnu ikke har fået tildelt nogen vejleder, fremgå. Her vil du kunne klikke på den eller de studerende, der skal have tilknyttet de før valgte vejledere.

7. Hvis alle studerende skal have den (eller de) samme vejledere, kan man vælge "Marker alle".

8. Når man så har valgt sine studerende, klikker man "Tilknyt".

9. Sådan ser det ud, når de studerende har fået tildelt deres vejledere.I dette tilfælde har alle de studerende fået tilknyttet samtlige vejledere til rådighed for det pågældende praktiksted.

Vejledning er udarbejdet af Eva Leth oktober 2015