Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministrator Før praktikkenHvordan tilføjer jeg praktikrelevante dokumenter?

Hvordan tilføjer jeg praktikrelevante dokumenter?

Praktikrelevante dokumenter er dokumenter, der er gældende, og synlige, for alle på hele uddannelsen.

Dette kan f.eks. være blanketter til brug for aflevering af opgaver, håndbog for praktikken, diverse lister for studiegruppemøder mv.

For at finde frem til der hvor du kan uploade Praktikrelevante dokumenter skal du:

1. Trykke på "Uddannelse"

2. Og derefter "Uddannelse" igen

3. Her vælger du den relevante uddannelse hvortil du vil uploade dokumenter

4. Oppe i menuen finder du fanen "Praktikrelevante dokumenter".

5. Filtrér evt. med "Katagori" og "Udbudssted".

6. For at tilføje et nyt dokument, vælger du "Opret"

7. Her tilføjer du en overskrift ("Navn") og en kort beskrivelse

8. Du skal tildele dokumentet en kategori, inden du kan få lov til at uploade dokumentet. Har du ikke nogle eksisterende kategorier, skal du fjerne hakket ved "Brug eksisterende kategori" og skrive navnet på en ny kategori i feltet under.

9. Hvis der skal linkes til dokumentet i praktikaftalen som sendes til praktikstedet ved selvvalgte praktikker, så kryds af i feltet ”Vises i forbindelse med selvvalgte praktikker"

10. Klik på "Vedhæft praktikrelevant dokument" og find det dokument, du vil uploade. Du kan kun uplade et dokument ad gangen.

11. Slutteligt trykker du på "Opret"

Du har nu tilføjet et praktikrelevant dokument.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015, Opdateret marts 2016. Opdateret af Jesper Ipsen i marts 2018.