Hvordan godkendes praktik i Praktikportalen?

Hele praktikforløb godkendes på én studerende ad gangen.

For at godkende en studerendes praktikforløb, skal du først fremsøge den studerendes oversigt over aktiviteter. Dette kan gøres ved at:

1. Klikke på "Praktik"

2. Derefter "Mine praktikker"

3. Her fremsøger du det forløb, de studerende er på.

4. og vælger den studerende, hvis praktik, du gerne vil godkende/behandle.

Når man har løbet igennem om det, der skal godkendes, er godkendt, og man er klar til at godkende/behandle praktikforløbet, klikker man på:

5. "Praktikforløbsgodkendelse"

6. Såfremt det er nogle bestemte fag, der skal godkendes, vælger man disse. (Dette er ikke altid tilfældet)

7. Herefter vælger du den godkendelsesstatus, du vil give den studerende. Disse statusser er de samme som i SIS, og vil blive overført dertil, såfremt det er slået til på din uddannelse eller UC.

8. Du kan tilføje en fritekst til "Bemærkning"

9. slutteligt vælges "Gem"

1. Hvis du ønsker at nulstille en fejlagtig godkendelse gøres dette efterfølgende ved hjælp af knappen "Nulstil godkendelse"

10. På den studerendes oversigt kan du se, om godkendelsen er sendt tilbage til  SIS.

Der vil stå "Afsluttet i SIS: Nej", hvis godkendelsen ikke er blevet sendt til SIS. Så længe godkendelsen ikke er blevet sendt tilbage til SIS, har du mulighed for at rette i den.

Hvis godkendelsen er blevet sendt til SIS, vi der stå "Afsluttet i SIS: Ja" og du har ikke længere mulighed for at rette i praktikforløbsgodkendelsen via Praktikportalen.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, september 2016, opdateret marts 2018